VZOR-Podnět k výkonu dozoru v myslivosti a k zahájení řízení z moci úřední

Jan Duda na základě dosavadních zkušeností s orgány státní správy a po konzultaci s dalšími odborníky zpracoval vzor dopisu, který by mohl sloužit vůči orgánu státní správy myslivosti jako Podnět k výkonu dozoru v myslivosti a k zahájení řízení z moci úřední. Vzor nabízíme vlastníkům k volnému použití.