Vzpomínka na Jiřího Truhláře

31. července 2020 zemřel Jiří Truhlář, člen Pro Silva Bohemica s průkazkou č. 1 a první tajemník spolku, člověk, který se zapsal do historie českého lesnictví i do povědomí mnoha studentů lesnické fakulty v Brně. Dnes vyšla v Lesnické práci vzpomínka na Ing. Jiřího Truhláře, kterou se souhlasem redakce zveřejňujeme i na našem webu.

Celý text vzpomínky