Základní informace

Pro Silva Bohemica byla založena v roce 1995 jako základní pobočka České lesnické společnosti, o.s. (ČLS) s celorepublikovou působností. Od 1.1.2014 v souladu s novým Občanským zákoníkem je Pro Silva Bohemica pobočným spolkem České lesnické společnosti. Nový název v plném znění je tedy „Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti“. Pro Silva Bohemica se řídí stanovami České lesnické společnosti.

Smyslem činnosti ProSilva Bohemica je hledání a snaha o největší možné využití přírodních procesů v lese pro dosažení hospodářských cílů nebo užitků, očekávaných vlastníkem a vyžadovaných společností. V praxi to znamená hledání a ověřování tzv. přírodě blízkých, nepasečných způsobů obhospodařování lesa, kde významnou součástí výsledného hospodářského výnosu je přiměřeně únosná minimalizace vkladů do usměrňování růstových procesů lesa. Podrobnější a souhrnnější přehled o programových otázkách a cílech hnutí Pro Silva najdete v sekci Programové dokumenty.

Pro Silva Bohemica je od svého vzniku řádným členem Pro Silva Europe, která byla založena v roce 1989 na ustavujícím setkání ve Slovinsku.

Pro Silva Bohemica je registrována na adrese:

Pro Silva Bohemica
pobočný spolek České lesnické společnosti
Zemědělská 810/3
61300 Brno – Černá Pole

IČ 70436207

Ve věcech finančních je ProSilva Bohemica registrována u Finančního úřadu Brno III – daňové identifikační číslo DIČ – 290-629020319

Podle nových stanov ČLS schválených na Valné hromadě spolku v dubnu 2015 jsou na pětileté období voleny tři základní orgány pobočného spolku – předseda, výbor a kontrolní komise. V období květen 2015 – květen 2020 pracuje výbor a kontrolní komise ve složení:

výbor:

předseda: Milan Hron – lesní správce soukromých a obecních lesů
místopředseda: Tomáš Vrška – ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
tajemník: Milan Košulič, důchodce
hospodář: Antonín Martiník – učitel a vědecký pracovník, MENDELU
člen výboru: Miroslav Červený – revírník, LS Plasy, LČR, s.p.

kontrolní komise:

předseda: Jaroslav Ponikelský
člen komise: Aleš Erber, Libor Hort

Mimo stanovy ČLS jsme si zřídili tzv. rozšířený výbor, které je na základě souhlasu oslovených členů jmenován výborem vždy na jeho volební období. Členové rozšířeného výboru tvoří spolu s výborem poradní sbor, který by měl přinášet nové nápady pro činnost sdružení, kritickou reflexi naší činnosti, novinky z našeho oboru. Současně členové rozšířeného výboru tvoří první linii spolupracovníků, na které se výbor obrací s prosbou o pomoc při řešení svých úkolů. Pro volební období květen 2014 – květen 2017 jsou členy rozšířeného výboru:

Lumír Dobrovolný
Jan Duda
Dan Frantík
Libor Janda
Jiří Remeš
Jiří Souček
Pavel Starý
Petr Válek
Jiří Zahradníček

Seznam členů:

Pro Silva Bohemica má 192 členů (stav k 9.4.2020) z celé ČR. Jejich kompletní seznam s kontakty je dostupný pouze členům.