Pro Silva Bohemica, z.s.

 • Zemědělská 810/3
  613 00 Brno – Černá Pole
  Česká republika

 • IČ: 14098130

 • č.ú. 2502093699/2010 (nové číslo účtu od 3.1.2022)
  IBAN: CZ8920100000002502093699

*Adresa – pošta zaslaná na výše uvedenou adresu sídla bude doručena na podatelnu MENDELU v Brně a následně předána panu:

Antonínu Martiníkovi
Ústav zakládání a pěstění
tel.: 545 134 128

Kontaktní osoby PSB:

Tomáš Pospíšil | předseda

pospisil.toman@seznam.cz
+420 724 523 123

Jan Kozel | místopředseda

Milan Košulič | tajemník

tajemnik@prosilvabohemica.cz
+420 724 523 500

Tomáš Foit | hospodář

Milan Hron | člen výboru

Karel Svoboda | člen výboru

Přihlášky na akce: elektronický přihlašovací formulář, výjimečně na tajemnik@prosilvabohemica.cz
Připomínky k obsahu webu: milan@kosulic.eu

Kompletní seznam členů včetně kontaktních údajů členů, kteří vyslovili souhlas se zveřejněním, je dostupný pro registrované členy PSB po přihlášení.

Kontakty na odborné lesní hospodáře (OLH) a poradenství: https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/

Pro Silva Bohemica, z.s.

 • Zemědělská 810/3
  613 00 Brno – Černá Pole
  Česká republika

 • IČ: 14098130

 • č.ú. 2502093699/2010
  (nové číslo účtu od 3.1.2022)
  IBAN: CZ8920100000002502093699

*Adresa – pošta zaslaná na výše uvedenou adresu sídla bude doručena na podatelnu MENDELU v Brně a následně předána panu:

Antonínu Martiníkovi
Ústav zakládání a pěstění
tel.: 545 134 128

Kontaktní osoby PSB:

Tomáš Pospíšil | předseda

pospisil.toman@seznam.cz
+420 724 523 123

Jan Kozel | místopředseda

Milan Košulič | tajemník

tajemnik@prosilvabohemica.cz
+420 724 523 500

Tomáš Foit | hospodář

Milan Hron | člen výboru

Karel Svoboda | člen výboru

Přihlášky na akce: elektronický přihlašovací formulář, výjimečně na tajemnik@prosilvabohemica.cz
Připomínky k obsahu webu: milan@kosulic.eu

Kompletní seznam členů včetně kontaktních údajů členů, kteří vyslovili souhlas se zveřejněním, je dostupný pro registrované členy PSB po přihlášení.

Kontakty na odborné lesní hospodáře (OLH) a poradenství:
https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/