Poradenství

Mnozí členové spolku vybavení konkrétními nebo specializovanými znalostmi jsou v rámci svých časových a dojezdových možností schopni a ochotni poradit. Berte prosím do úvahy, že upřednostňují přírodě blízké hospodaření, tzn. využívání přirozených procesů, čímž zvyšují efektivitu hospodaření a zlepšují ekologickou stabilitu lesů. Pokud potřebujete čistě lesnické rady spadající obsahově do rámce výkonu funkce odborného lesního hospodáře (OLH, odkaz zde), níže uvádíme seznam držitelů licence OLH z našich řad, kteří se do poradenství chtějí zapojit. Pokud si nejste výše uvedeným jisti nebo máte jiný dotaz, kontaktujte prosím napřed tajemníka spolku (doporučujeme), který Vám pomůže vytipovat vhodnou osobu. Naprostá většina držitelů licencí jsou OSVČ.

Stránka je ve vývoji, kontakty na OLH zde budeme zveřejňovat postupně

Seznam OLH