Rozcestník na stránky projektů, kde Pro Silva Bohemica byla řešitelem nebo s řešitelem spolupracovala:

Demonstrační objekty nepasečného hospodaření (DONH)

Demonstrační objekty nepasečného hospodaření (DONH) založené podle metodiky z r. 2017. Pokud se setkáte se zkratkou DPNH, jde o totéž.

Mapa DONH

Demonstrační objekty založené podle metodiky Pro Silva Bohemica před r. 2017.

Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe

Kniha Ekologie lesa

Dokumentární film Naslouchat lesu

Bonusová videa k filmu Naslouchat lesu, rozšiřující jednotlivá témata

Dobrá praxe pro les

Katalog objektů příkladného hospodaření. Uvedené filmy vznikly v rámci projektu DIVLAND – Centra pro krajinu a biodiversitu (https://divland.cz/). Konkrétně jako výsledek aktivity WA B5.3 – Ukázky dobré praxe, která je součástí pracovního balíčku WP B5 – Hospodářská opatření (pracovní skupina – WG B Lesní ekosystémy).