Smyslem činnosti Pro Silva Bohemica je hledání a snaha o největší možné využití přírodních procesů v lese pro dosažení hospodářských cílů nebo užitků, očekávaných vlastníkem a vyžadovaných společností. V praxi to znamená hledání a ověřování tzv. přírodě blízkých, nepasečných způsobů obhospodařování lesa, kde významnou součástí hospodářského výsledku je přiměřeně únosná minimalizace vkladů do usměrňování růstových procesů lesa. Podrobnější a souhrnnější přehled o programových otázkách a cílech hnutí Pro Silva najdete v sekci Programové dokumenty.

Pro Silva Bohemica byla založena v roce 1995 v Brně jako základní pobočka České lesnické společnosti, o.s. (ČLS) s celorepublikovou působností. Od 1.1.2014 do 31.12.2021 byla Pro Silva Bohemica v souladu s novým Občanským zákoníkem pobočným spolkem České lesnické společnosti, z.s. Koncem roku 2021 došlo usnesením členské schůze (7.10.2021 v Hradci Králové) k formálnímu odtržení od České lesnické společnosti, z.s. Od 1.1.2022 působí Pro Silva Bohemica jako samostatný zapsaný spolek s názvem Pro Silva Bohemica, z.s. a řídí se vlastními stanovami schválenými ustavující členskou schůzí dne 9.12.2021 (se změnou v čl. 20 schválenou členskou schůzí 28.4.2022 ve Křtinách a se změnami schválenými členskou schůzí 16.5.2024 v Rožmitálu pod Třemšínem).

Pro Silva Bohemica je od svého vzniku řádným členem mezinárodního hnutí Pro Silva, které bylo založeno v roce 1989 na ustavujícím setkání ve Slovinsku.

Pro Silva Bohemica je registrována na adrese Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně:

Pro Silva Bohemica, z.s.
Zemědělská 810/3
61300 Brno – Černá Pole

IČ 14098130

číslo účtu (nové od 3.1.2022): 2502093699/2010

IBAN: CZ8920100000002502093699

Podle platných stanov spolku jsou na tříleté období voleny orgány spolku – předseda (statutární orgán), výbor a kontrolní komise. Na členské schůzi 16.5.2024 v Rožmitálu pod Třemšínem byli do jednotlivých orgánů zvoleni tito členové:

předseda: Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny a akademický pracovník LDF MENDELU v Brně
místopředseda: Jan Kozel, vedoucí odboru péče o lesní ekosystémy, Správa NP Šumava
tajemník: Milan Košulič, důchodce
hospodář: Tomáš Foit, ekonomický náměstek oblastního ředitele jižní Čechy, Lesy České republiky, s.p.
člen výboru: Milan Hron, odborný lesní hospodář – OSVČ
člen výboru: Karel Svoboda, advokát, filmař

kontrolní komise:

předseda: Josef Hrdina, vedoucí polesí Rožmitál, AP Lesnická s.r.o.
člen: Jiří Fučík, Czernínská správa majetku s.r.o. – správce majetku Karla Eugena Czernina
člen: Richard Štengl, místopředseda SBD Prachatice a OLH

Kromě volených členů výboru je podle stanov zřízen tzv. rozšířený výbor, jehož členové jsou na základě souhlasu oslovených členů spolku jmenováni předsedou vždy na jeho volební období. Členové rozšířeného výboru tvoří spolu s výborem poradní sbor, který by měl přinášet nové nápady pro činnost sdružení, kritickou reflexi naší činnosti, novinky z našeho oboru. Současně členové rozšířeného výboru tvoří první linii spolupracovníků, na které se výbor obrací s prosbou o pomoc při řešení svých úkolů. Pro období září 2020 – květen 2024 – byli členy rozšířeného výboru:

Miroslav Červený
Pavol Dendys (zemřel 30.12.2022)
Jan Duda
Aleš Erber
Vladislav Ferkl
Tomáš Foit
Jiří Fučík
Vaclav Jansa
Radek Kajfosz
Jan Kozel
Lukáš Linhart
Jiří Pavlík
Robert Polách
Pavel Rotter
Richard Štengl
Karel Švéda
Petr Válek
Jiří Zahradníček

Seznam členů:

Pro Silva Bohemica, z.s. měla k 31.12.2023 celkem 278 členů z celé ČR, včetně několika členů ze Slovenska.

Orgány spolku v minulých volebních obdobích