Podpořili nás

Na tomto místě uvádíme jména dárců, kteří přispěli jakýmkoliv finančním darem na činnost našeho spolku a souhlasili se zveřejněním svého jména a případně i výše a účelu použití příspěvku. 

Přispět můžete zasláním jakékoliv částky na číslo účtu 2500631545/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte „dar“. V případě zájmu dárce a vyšší částce vám zašleme darovací smlouvu a potvrzení o daru.

Veškeré běžné a provozní náklady si hradíme z vlastních zdrojů. Vaše dary, pokud je nebudete chtít výslovně určit na přesný účel, budou použity na vzdělávací akce zaměřené především na propagaci a rozšiřování informací o nepasečném hospodaření. Tyto naše aktivity přispívají k tomu, že přibývá šetrně hospodařících lesníků, a tím i plocha pestřejších a odolnějších lesů. Váš dar bude zanesen do účetnictví našeho spolku a uveden ve výroční zprávě.

Za posledních 12 měsíců nás podpořili:

V tomto okamžiku je seznam dárců v přípravě.