Vítejte na webových stránkách Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků a přátel lesa, kteří praktikují a prosazují co možná největší využití přírodních procesů v lesním hospodaření za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

Odložení plánovaných akcí

Vážení přátelé,

z důvodů nepředvídatelných událostí kolem pandemie musíme zrušit dubnový termín studijní cesty na východní Slovensko a podle vývoje situace bychom jej přesunuli na přelom srpna a září (cca jako loňské Švýcarsko), nebo na příští rok. V silném ohrožení je také výroční členská schůze spojená s oslavami 25 let našeho spolku. Tu prozatím nerušíme, ale protože poznatky z dosavadního vývoje pandemie ukazují, že mimořádná opatření budou zřejmě trvat minimálně dva měsíce, budeme zvažovat i zde náhradní termín. Poslední předprázdninová akce 26.6. na Klokočné je zatím poměrně daleko. Kdo můžete, choďte služebně „do práce“ do lesa, kde se dosud virům nedařilo, a studujte si dosud nepřečtenou literaturu – brzy vydáme další!

Výbor PSB

Více informací

Aktuálně

Pozvánka na regionální exkurze

Novinky

Na výzvu výboru k pořádání jednodenních regionálních Pro Silva exkurzí pro omezený počet účastníků z příslušného regionu zareagovali první členové: Marek Tuma (11.6.2020, Křivoklátsko, „Nepasečné hospodaření v listnatých porostech s převahou buku“ – pozvánka a přihlášení),  Richard Štengl (24.6.2020, Prachaticko, „Selské lesy pod Šumavou“ – pozvánka a přihlášení) a Jaroslav Herman (19.6.2020, Opavsko, „Bulení nad stavy zvěře aneb Proč prohráváme boj se suchem“ – pozvánka a přihlášení). Exkurze jsou bezplatné, omezené pro max. 20 účastníků a začínají v 8:00 nebo v 9:00. Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem do elektronického formuláře. Akce jsou otevřené i nečlenům, přihlašování bude uzavřeno týden před akcí. Přednost mají zájemci z příslušného kraje, případně nejbližšího sousedního. Ostatní zájemci budou akceptováni do naplnění kapacity v pořadí dle času odeslání elektronické přihlášky. Odmítnutí zájemci budou informováni s předstihem e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. V případě velkého zájmu může být exkurze opakována. Další podrobnosti jsou v pozvánkách.

Seznamy přihlášených:

Marek Tuma Křivoklátsko 11.6.,

Richard Štengl pod Šumavou 24.6.,

Jaroslav Herman u Maltézáků 19.6.

 

Více informací