Přírodě blízké hospodaření v lesích – Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazu přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

 

Jak postupovat při řešení nadměrných škod způsobených zvěří

Škody zvěří jsou největší překážkou pro dosažení vyšší pestrosti lesů, důležité pro jejich odolnost a schopnost adaptovat se na změny klimatu. K řešení nadměrných škod zvěří zveřejňujeme návody, pomůcky, vzory podání orgánům státní správy a další dokumenty v samostatné sekci tohoto webu: https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/skody-zpusobene-zveri/

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

Novela lesního zákona

PSB se aktivně podílí na přípravě novely lesního zákona. Zde nabízíme prezentaci, která shrnuje důvody a cíle novely a také harmonogram postupných kroků k předložení zákonodárcům.

Více informací

Zdeněk Petřík zemřel

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 30.1.2023 náhle zemřel Ing. Zdeněk Petřík, významná lesnická osobnost,  zakladatel a emeritní ředitel Městských lesů Hradec Králové, jeden ze zakládajících členů a v prvním desetiletí člen vedení Pro Silva Bohemica. Čest jeho památce!        Parte

Více informací

Zemřel Pavol Dendys

Včera, 30.12.2022, zemřel Pavol Dendys, tajemník Pro Silva Slovakia, člen rozšířeného výboru Pro Silva Bohemica, zanícený lesník s obrovským rozhledem, nadšený propagátor přírodě blízkého lesnictví, moudrý a laskavý člověk… Je nám smutno, bude nám chybět… Odkaz na FB

Více informací

Aktuálně

Vzor nájemní smlouvy pro společenstevní honitby

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Nepromarněte příležitost změnit nájemní smlouvu vaší honitby! Důležité sdělení pro členy honebních společenstev!

V řadě honiteb končí platnost nájemních smluv 31. 3. 2023. V souvislosti s tím budou probíhat valné hromady honebních společenstev, kde budou schvalovány nové nájemní smlouvy.

V případě, že nevyužijete této příležitosti, může dojít k zakonzervování problémů na dalších 10 let.

Doporučujeme následující postup:

  1. Zjistěte termín a místo konání valné hromady honebního společenstva, např. dotazem u honebního starosty, a hlídejte si úřední desku obcí spadajících do honitby.
  2. Kontaktujte předem další vlastníky, kteří řeší nebo trpí nadměrnými škodami jako vy – pravděpodobně nebudete sami – a seznamte je s možným postupem.
  3. Zúčastněte se valné hromady v maximálním počtu vlastníků, od podílových spoluvlastníků si zajistěte plnou moc. Každý započatý 1 ha honebních pozemků = 1 hlas.
  4. Navrhněte a prosazujte do nových smluv důležitá ustanovení – viz odkazy níže. Věnujte zvýšenou pozornost zeleně podbarveným pasážím ve vzoru nájemní smlouvy – pokud je využijete, významně posílíte svá práva a ochranu svého majetku.
  5. Šiřte tuto informaci dalším vlastníkům.
Více informací
honitby

Ocenění pro Tomáše Vršku

Novinky, Pro lesníky

Již popáté byly uděleny Ceny AOPK ČR. V kategorii Počin cenu získal docent Tomáš Vrška a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny za rozvíjení zásad přírodě blízkého hospodaření v teorii i praxi. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Bedřich Moldan.

Více informací

PF 2023

Novinky

Výbor Pro Silva Bohemica přeje všem členům a členkám PSB i všem příznivcům přírodě blízkého hospodaření hezké svátky a mnoho štěstí v novém roce.

Více informací