Vítejte na webových stránkách Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků a přátel lesa, kteří praktikují a prosazují co možná největší využití přírodních procesů v lesním hospodaření za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

ZRUŠENO: Pozvánka na exkurzi do NP Šumava

Z důvodu extrémního vývoje epidemie covid-19 jsme nuceni zrušit exkurzi, plánovanou na 23.10.2020. Budeme usilovat o uspořádání v nejbližším možném termínu s ohledem na epidemii, pravděpodobně ale nejdříve na jaře.

Více informací

Aktuálně

Výroční členská schůze a exkurze na Klokočné

Novinky

Dne 11.9.2020 se uskutečnila jubilejní 25. výroční a současně volební členská schůze spojená s pochůzkou věnovanou 30. výročí vzniku demonstračního objektu Klokočná.
Členská schůze měla být původně 14.-15. května 2020 tradičně dvoudenní, se společenským večerem v rockovém klubu v Kostelci n.Č.l. Z důvodu pandemie nemoci covid-19 byla schůze odložena, a protože se očekávala druhá vlna pandemie (která se skutečně rozvinula, jak se ukázalo), byla schůze naplánována jako jednodenní a pouze v terénu.
Schůze tedy proběhla v krásném prostředí výjimečně pestrého lesa, na precizně upravené lesní skládce, za hezkého počasí a hojného počtu 78 účastníků, pod stany, s bezchybným ozvučením (Martin Koubek z Brna), občerstvením (Restaurace v Klokočné) a s hudebními vložkami tria NiTrio (housle + flétna + cembalo). Usnášeníschopnost byla zajištěna přispěním delegovaných hlasů (celkem 110 hlasů z 201 členů PSB).
Schůze měla vskutku slavnostní charakter. V jejím průběhu byly předány (již podruhé) Ceny Pro Silva Bohemica třem členům: Josefu Fantovi, Vladimíru Zatloukalovi a Vladislavu Ferklovi. Rovněž byly představeny a členům předány tři nové publikace: kniha Vladislava Ferkla „Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy?“, dále faksimile českého vydání knihy Henryho Biolleye „Hospodářské lesní zřízení na podkladě stálého průzkumu lesa, zvláště pak metoda kontrolní“ a nakonec publikace „Přestavba lesa vyžaduje lov„, inspirovaná „saským modelem“ řízení myslivosti.
O tom, jak moc si ceníme neformálního setkávání, svědčilo 28 ubytovaných účastníků výročky, kteří projevili zájem přijet o den dříve a setkat se k večernímu posezení v pivovaru v Kostelci s nezapomenutelným závěrem v úžasném prostředí sklepních prostor rockového klubu Barák.

Pozvánka
Výroční zpráva
Trasa exkurze
Fotky
Další fotky

 

Více informací

Workshop Praktické řešení problémů kalamitních holin,

Novinky

Srdečně Vás zveme na pracovně-výzkumný worshop zaměřený na řešení problému kalamitních holin a založení odolnějšího lesa pro 21. století, který se uskuteční 18. září v Rantířově u Jihlavy. Pro účastníky workshopu jsou zdarma zajištěny studijní materiály, oběd a občerstvení.

Lesy, kde bude terénní část workshopu probíhat, jsou v rodinném majetku člena Pro Silva Bohemica Vladimíra Matěje Šaška. Účastníci budou tomuto našemu kolegovi plánovat konkrétní způsob obnovy na kalamitních holinách. On si toho váží a hodlá se těmi projekty řídit. Za pár let uvidíme, co se jak daří.

Pozvánka a přihlašovací formulář

Více informací

Klokočná po 30 letech a 25. výroční členská schůze, pozvánka

Novinky

Srdečně zveme všechny členy a členky Pro Silva Bohemica na 25. výroční a současně volební členskou schůzi, kterou pořádáme na DONH Klokočná dne 11.9.2020. Letošní rok je současně třicátým rokem od zahájení přestavby lesa na tomto LÚ Vladislavem Ferklem. Akce se koná v odloženém termínu, původně měla proběhnout v květnu jako dvoudenní, ale z důvodu pandemie nemoci covid-19 musela být odložena. Nebezpečí spojené s pandemií stále není za námi, proto jsme se rozhodli akci uspořádat pouze jednodenní a jen ve venkovním prostředí skvěle vedených lesních porostů na Klokočné.

Akce je uzavřená, jen pro členy PSB, pozvané hosty a případné zájemce o přihlášení do spolku přímo na schůzi.

Pozvánka

Přihlašovací formulář

Formulář pro delegování hlasu (umožňuje také přihlášení na kandidátku do orgánů spolku a projevit zájem o práci v rozšířeném výboru)

Více informací