Přírodě blízké hospodaření v lesích – Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazu přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

 

Jak postupovat při řešení nadměrných škod způsobených zvěří

Škody zvěří jsou největší překážkou pro dosažení vyšší pestrosti lesů, důležité pro jejich odolnost a schopnost adaptovat se na změny klimatu. K řešení nadměrných škod zvěří zveřejňujeme návody, pomůcky, vzory podání orgánům státní správy a další dokumenty v samostatné sekci tohoto webu: https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/skody-zpusobene-zveri/

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

Aktuálně

Ekologické lesnictví, představení koncepce s exkurzí na DONH Samechov

Novinky

Aktualizováno 18.9.2023: Seznam přihlášených

DONH Samechov je prvním demonstračním objektem Pro Silva Bohemica v ČR, zaměřeným na koncept ekologického lesnictví a jeho základní atributy: hospodaření při zachování biodiverzity, napodobování režimu přírodních disturbancí s využitím tzv. biologického dědictví disturbancí. Na on-line semináři 3.10.2023 večer bude představena koncepce a její základní myšlenky i praktické zkušenosti s tímto hospodařením. Součástí semináře bude moderovaná diskuse o tomto v ČR novém hospodářském konceptu.

Při následné exkurzi do DO Samechov 5.10.2023 bude možné diskutovat přímo u konkrétních ukázek v porostech. Doporučuje se účast na obou akcích, avšak není to podmínkou. Kapacita exkurze je omezená. Další podrobnosti v pozvánce.

Přihláška

 

Více informací

Adapterra Awards podruhé

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Po Klokočné je ve finále soutěže inspirativních adaptačních projektů Adapterra Awards další čistě lesnický projekt: „Zvyšování rozmanitosti v lesích Centrálního Krušnohoří“. Jde o lesy města Božího Daru, kde je dlouholetým odborným lesním hospodářem Karel Picura, člen PSB, který je rovněž autorem projektu. Pokud vás projekt zaujal, podpořte jej hlasováním a dalším šířením. Hlasovat můžete zde: https://www.adapterraawards.cz/cs/Zvysovani-rozmanitosti-v-krusnohorskych-lesich

 

 

Více informací

Nová kniha – Ekologie lesa

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Aktualizováno 1.8.2023: K dnešnímu dni autoři evidují přes 8000 stažení! Díky všem, kteří jste se přičinili o šíření.

Ekologie lesa – nová kniha autorského kolektivu vedeného Pavlem Rotterem a Lubošem Purchartem představuje aktuální pohled na les jako komplexní adaptivní systém:

Podrobnosti: https://prosilvabohemica.cz/projekty/kniha-ekologie-lesa/

Přímý odkaz ke stažení knihy: https://doi.mendelu.cz/pdfs/doi/9900/04/4000.pdf

Více informací

Ekologické lesnictví – internetový časopis

Novinky, Pro lesníky

Ekologické lesnictví jako strategie obhospodařování lesa vycházející z napodobování přírodních disturbancí se začíná šířit i Evropou. Miloslav Singer, odborný lesní hospodář v obecních lesích obce Obora na Plzeňsku, lesnický poradce a autor mnoha článků v Lesnické práci založil nezávislý lesnický internetový časopis s názvem Ekologické lesnictví. Časopis bude vydáván nadále jen v případě, že získá alespoň 100 odběratelů. Bude zasílán zdarma e-mailem zájemcům, kteří se přihlásí k odběru. Vydavatel uvítá, když se podělíte se čtenáři Ekologického lesnictví o vlastní zkušenosti s pěstováním nepasečného lesa a zašlete je na adresu redakce.

Přihlásit se k odběru můžete e-mailem na adresu redakce ekologicke.lesnictvi@seznam.cz zasláním těchto údajů:

jméno a příjmení objednatele

e-mailová adresa pro doručování časopisu

 

Strategie ekologického lesnictví bude předmětem semináře s exkurzí na novém Demonstračním objektu nepasečného hospodaření (DONH) Samechov, kterou plánujeme na 5. 10. 2023.

 

Více informací

Členská schůze PSB, odborný seminář a exkurze

Novinky

Dne 25. – 26. 5. 2023 proběhla výroční členská schůze PSB spojená s odborným seminářem a exkurzí do lesů ve vlastnictví Ostravsko-opavské diecéze na revíru Baraní u Bílé v Beskydech. Členská schůze mimo jiné odsouhlasila zvýšení členského příspěvku od r. 2024 na 200 Kč se zachováním slev.

Program semináře zahrnoval přednášky o historii lesů a lesnickém hospodaření v oblasti Bílé, o péči o lesy v CHKO Beskydy, o přírodním vývoji lesa v NPR Salajka, o perspektivách jedle bělokoré v Beskydech a o výsledcích statistické provozní inventarizace v DONH Pod Vjadačkou. Exkurzí na revíru Baraní provedl účastníky revírník Petr Kaděrka. Exkurze byla završena malou oslavou životního jubilea prof. Vladimíra Tesaře, zakladatele a prvního předsedy PSB, a odhalením „Tesařova stromořadí“ u hájenky Doroťanka.

Část účastníků po ukončení akce ještě navštívila NPR Salajka v doprovodu zástupce CHKO Beskydy Tomáše Myslikovjana.

Akce se zúčastnilo přibližně 100 účastníků včetně hostů z Pro Silva Slovakia.

Fotky z akce

Trasa exkurze na revíru Baraní

Výroční zpráva

Zpráva o hospodaření

Zpráva kontrolní komise

Zápis a usnesení

 

Více informací