Přírodě blízké hospodaření v lesích – Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazu přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

 

Jak postupovat při řešení nadměrných škod způsobených zvěří

Škody zvěří jsou největší překážkou pro dosažení vyšší pestrosti lesů, důležité pro jejich odolnost a schopnost adaptovat se na změny klimatu. K řešení nadměrných škod zvěří zveřejňujeme návody, pomůcky, vzory podání orgánům státní správy a další dokumenty v samostatné sekci tohoto webu: https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/skody-zpusobene-zveri/

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

Novinky 10.12.2023

Díky spolupráci s Pro Silva Slovakia jsme měli 8.12.2023 příležitost zúčastnit se on-line semináře věnovaného škodám zvěří na Slovensku. V rámci semináře byla prezentovaná mj. nová metodika výpočtu škod zvěří a kalkulačka škod. Obojí najdete na webu e-los.sk v sekci Výpočet škod způsobených zvěří. Tato metodika je na Slovensku nově oficiální metodikou pro tvorbu hlášení o škodách zvěří do centrální evidence i pro soudní znalce. Kalkulačka je dostupná pouze registrovaným OLH v SR, nicméně je velkou inspirací i pro nás. Veřejně přístupná metodika i příručka obsahují všechny potřebné informace včetně výpočetních vzorců, takže zájemci ji mohou testovat i u nás za předpokladu ručního (např. excelovského) výpočtu, který je ovšem podle mého názoru jednodušší než v případě naší vyhlášky č. 55/1999 Sb.

Do archivu byly přidány letošní akce. Všechny materiály včetně prezentací, pokud je přednášející poskytli, tak najdete na jednom místě. Chybí fotky z NPR Rožok a NPR Havešová, kde byla jen část účastníků studijní cesty na Slovensko. Můžete je někdo poskytnout?

V archivu rovněž najdete na jednom místě všechna „vydání“ týdenních novinek (na titulní straně webu se zobrazují jen tři nejnovější).

V archivu jsou nově rovněž dosud vydané letáky – skládačky.

Více informací

Novinky 1.12.2023

Zveřejňujeme pozvánku na přednášku o nových, mnohdy přelomových poznatcích o původnosti modřínu opadavého na našem území. Na výzkumu se aktivně podíleli také někteří členové PSB. Přednáška bude v pondělí 4. 12. 2023 v 17:15 hod v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF, Benátská 2.
Připojení online: https://meet.google.com/nsi-tnta-spn

Webové stránky projektu: https://www.poznejmodrin.cz/

Rezervujte si ve svém kalendáři termín 16. – 17. května 2024, kdy se v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční dvoudenní volební výroční členská schůze. Volit budeme podle stanov na další tři roky nového předsedu, členy výboru a členy kontrolní komise. Schůze bude opět spojena s odborným seminářem a exkurzí v lesích Arcibiskupství pražského v okolí Třemšína.

V prosincovém čísle magazínu Trutnovinky vyšel rozhovor s prof. Josefem Fantou. Rozhovor najdete na str. 13-14 PDF verze, resp. na str. 24-26 tištěné verze.

Více informací

Novinky 17.11.2023

Novela Zákona o myslivosti je v mezirezortním připomínkovém řízení. Lhůta pro připomínky je do 4.12.2023. Přímý odkaz na Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (formát docx ke stažení).

V knihkupectví Lesnické práce jsou k dispozici nové učebnice pro střední lesnické školy: Pěstování lesů a Lesnický slovník anglicko-český / česko-anglický pro střední školy. Z úvodního slova generálního ředitele LČR Dalibora Šafaříka v „Pěstění lesů“ citujeme: „Milé studentky a studenti, způsoby obnovy a pěstování lesů, které používá a bude používat moderní, vysoce odborně zdatný lesník, musí nezbytně reagovat na měnící se klima a jeho obtížně předvídatelný vývoj. Tato změna vede k proměně druhové skladby lesů s převahou smíšených, bohatě strukturovaných porostů odolnějších vůči suchu, citlivému využívání půdy a vodních zdrojů i využívání tvořivých sil přírody a přírodních procesů. Tomuto přístupu nás ostatně učil už profesor Josef Konšel ve svém Stručném nástinu tvorby a pěstění lesů v biologickém ponětí. …“ Nutno dodat, že od dob Josefa Konšela se v lesnictví a hlavně v lesnické vědě událo velmi mnoho a zejména se dramaticky změnily podmínky pro existenci lesů. Jak a zda vůbec na tyto změny reagovala nová učebnice pěstění lesů, nechť posoudí čtenáři sami.

Po rozebrání knihy Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu evidujeme pokračující zájem o tuto knihu, a to u nás i na Slovensku. Proto se připravuje dotisk 1. vydání z r. 2010 (ukázka z knihy). Pro předběžné zjištění zájmu o tuto knihu spustili kolegové z Pro Silva Slovakia dotazník, kde se mohou nezávazně přihlásit i zájemci z ČR.

 

 

 

Více informací

Aktuálně

O původnosti modřínu opadavého v Čechách

Novinky, Pro lesníky

Dovolujeme si zveřejnit pozvánku na přednášku o nových, mnohdy přelomových poznatcích o původnosti modřínu opadavého na našem území. Na výzkumu v rámci projektu LARIXUTOR se aktivně podíleli také někteří členové PSB. Přednáška bude v pondělí 4. 12. 2023 v 17:15 hod v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF, Benátská 2. Připojení online: https://meet.google.com/nsi-tnta-spn

Logo projektu:

Více informací

Diferencovaný přístup k post-kalamitní obnově lesů, seminář 1. – 2. 11. 2023, České Švýcarsko

Novinky, Pro lesníky

Ve dnech 1. a 2. 11. 2023 se uskutečnila exkurze v NP České Švýcarsko s následným seminářem v Chřibské. Exkurzi vedla Dana Vébrová, vedoucí oddělení monitoringu na Správě NP. Účastníci navštívili nejprve porosty na svahu Havraní skály nad Jetřichovicemi, kde shořelo v r. 2006 asi 18 ha lesa a požářiště bylo následně ponecháno k přirozenému vývoji. Další ukázky byly na novém požářišti z r. 2022 u Hřenska. Výsledky monitoringu byly představeny při následujícím semináři v Chřibské 2.11.2023.

Program  –  Seznam přihlášených

Fotky (Milan Košulič)

Sborník abstraktů a popis trasy

Prezentace (se souhlasem autorů, některé prezentace nebylo možné převést do pdf z důvodu zachování použitých animací):

Všechny prezentace ke stažení (*.zip)

Více informací

Naslouchat lesu – nový dokumentární film Karla a Lucky Svobodových

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Naši členové, filmaři Karel a Lucka Svobodovi, dokončili letos v létě nový dokumentární film Naslouchat lesu. Film vznikl jakožto volná inspirace a doplnění k učebnici Ekologie lesa (Jak se les mění a funguje) týmu autorů pod vedením Pavla Rottera a Luboše Purcharta, na které někteří z Vás spolupracovali.

V neděli 8. října v 18:30 měl film premiéru v Brně v kině Art v rámci filmového festivalu Ekofilm.

Ve čtvrtek 19. října v 16:30 bude film promítán v Praze v rámci filmového festivalu Prague Science Film Fest v aule České zemědělské univerzity. Více infa zde.

Tímto srdečně zveme do kina všechny, které téma lesa, lesnické vědy a přírodě blízkého hospodaření zajímá a rádi by se s námi potkali. Po festivalových premiérách bude film odvysílán na České televizi (termín zatím není znám – dáme Vám vědět) a poté budou zveřejněny rovněž “bonusy”, což budou delší verze rozhovorů s jednotlivými vystupujícími/vědci pro zájemce o větší detail daného tématu.

A o čem film bude?

Kvůli kůrovcovým kalamitám a probíhající klimatické změně lesníci i vědci řeší, jak pečovat o naše hospodářské lesy, aby byly do budoucna odolnější. Jedním z těch, kteří se již přes 20 let snaží o změnu, je lesník ze Svitavska Milan Hron. Jak vlastně vypadají přírodě blízké lesy a na jaké překážky narážejí ti, kteří jdou proti proudu klasického smrkového hospodaření? Důležité kamínky do mozaiky přinesou vybraní čeští vědci zkoumající lesní svět nad i pod zemí. Co říká les lidem, kteří se mu snaží naslouchat?

Více informací

Ekologické lesnictví, představení koncepce s exkurzí na DONH Samechov

Novinky, Pro lesníky

DONH Samechov je prvním demonstračním objektem Pro Silva Bohemica v ČR, zaměřeným na koncept ekologického lesnictví a jeho základní atributy: hospodaření při zachování biodiverzity, napodobování režimu přírodních disturbancí s využitím tzv. biologického dědictví disturbancí. Na on-line semináři 3.10.2023 večer byla představena koncepce a její základní myšlenky i praktické zkušenosti s tímto hospodařením. Součástí semináře byla moderovaná diskuse o tomto v ČR novém hospodářském konceptu.

Při následné exkurzi do DO Samechov 5.10.2023 se diskutovalo přímo u konkrétních ukázek v porostech.

V diskusi zazněly mimo jiné tyto myšlenky:

Nutností je vyjasnění pojmu „Ekologické lesnictví“. Lze jej chápat jednak (1) v úzkém pojetí (sensu stricto), tak, jak bylo představeno v úvodním on-line semináři, tzn. jako hospodaření v rámci mezí daných přirozeným režimem disturbancí se zachováním určité části tzv. biologického dědictví (mrtvé dříví, biotopové stromy, prostorové struktury vzniklé disturbancí…), jednak (2) v širším pojetí jako forma přírodě blízkého hospodaření, využívající v různé míře různých prvků konceptu ekologického lesnictví, zejména např. ponechávání dostatečného množství stojícího i ležícího mrtvého dříví, zejména silného, využívání přirozeně vzniklých mezer při obnově lesa sukcesí, těžby výrazně nerovnoměrnou intenzitou (nepravidelné, ale trvalé prolomení zápoje), využívání sukcese atd.

Mnozí účastníci konstatovali, že různé prvky ekologického lesnictví běžně využívají, aniž by to takto nazývali.

Ekonomická újma, která vlastníkovi tímto způsobem hospodaření vzniká (nikoliv nutně vždy a nikoliv u každého opatření) kontrastuje s dosavadní neschopností vyčíslit a ocenit přínosy zvýšené biodiverzity pro kvalitu lesní půdy a tím i případné zvýšení produkce a hlavně hospodářské jistoty vyplývající z vyšší odolnosti a adaptability takto obhospodařovaných lesů.

Důležitým aspektem je zvýšení biodiverzity v rámci krajiny, tedy zohlednění krajinného měřítka při využití různých způsobů hospodaření včetně „nášlapných kamenů“ tvořených bezzásahovými ZCHÚ.

Je nepochybné, že v současnosti je při hospodaření v lesích stále preferován produkční přístup (a to i v rámci přírodě blízkého hospodaření) a každé omezení je většinou vlastníků vnímáno jako ekonomická újma, ačkoliv mnohá omezení jsou v podstatě investicí do vlastního majetku, byť zatím nevyčíslitelnou. Autor příspěvku považuje tento seminář za příležitost k zahájení diskuse o změně tohoto produkčního přístupu směrem k hledání vyváženosti s přístupem zohledňujícím biodiverzitu a péči o půdu.

Milan Košulič (autor bude vděčný za připomínky, případně doplnění k tomuto příspěvku)

 

Záznam on-line semináře

Petr Kjučukov: Popis DONH Samechov – základní údaje (obdrželi účastníci na místě, jde o zkrácenou verzi kompletního průvodce ukázkami)

Prezentace jednotlivých přednášejících: Miroslav Svoboda, Tomáš Vrška (bude doplněno), Petr Kjučukov

Literatura, vztahující se k tématu:

Petr Kjučukov: Klíčové faktory pro ochranu lesní biodiverzity ve střední Evropě: Review

Ekologické lesnictví je myšlenka, nikoliv univerzální recept. Rozhovor s Petrem Kjučukovem v LP 12/2022

Petr KjučukovLesnický management a ochrana biodiverzity. Disertační práce, 2022

Miloslav Singer: Ekologické lesnictví. Internetový časopis

Radek Bače, Miroslav Svoboda: Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích

Aplikace „Lesodiverzita“ pro evidenci biotopových stromů a jejich podrobný popis

 

Více informací

Ekologické lesnictví, představení koncepce s exkurzí na DONH Samechov

Novinky

Aktualizováno 18.9.2023: Seznam přihlášených

DONH Samechov je prvním demonstračním objektem Pro Silva Bohemica v ČR, zaměřeným na koncept ekologického lesnictví a jeho základní atributy: hospodaření při zachování biodiverzity, napodobování režimu přírodních disturbancí s využitím tzv. biologického dědictví disturbancí. Na on-line semináři 3.10.2023 večer bude představena koncepce a její základní myšlenky i praktické zkušenosti s tímto hospodařením. Součástí semináře bude moderovaná diskuse o tomto v ČR novém hospodářském konceptu.

Při následné exkurzi do DO Samechov 5.10.2023 bude možné diskutovat přímo u konkrétních ukázek v porostech. Doporučuje se účast na obou akcích, avšak není to podmínkou. Kapacita exkurze je omezená. Další podrobnosti v pozvánce.

Přihláška

 

Více informací