Přírodě blízké hospodaření v lesích – Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazují přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

 

Jak postupovat při řešení nadměrných škod způsobených zvěří

Škody zvěří jsou největší překážkou pro dosažení vyšší pestrosti lesů, důležité pro jejich odolnost a schopnost adaptovat se na změny klimatu. K řešení nadměrných škod zvěří zveřejňujeme návody, pomůcky, vzory podání orgánům státní správy a další dokumenty v samostatné sekci tohoto webu: https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/skody-zpusobene-zveri/

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

Arcibiskupství pražské a KRNAP hledají lesníky

Arcibiskupství pražské hledá lesníky se zájmem o nepasečné hospodaření a aktivní provozování myslivosti na pozici hajný a adjunkt do regionu Jižní Brdy. Uzávěrka přihlášek je již 15.11.2022, nástup možný ihned. Podrobnosti zde: https://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2022/11/Hajny-AP-10_2022-AV-1.pdf

Lesníky hledá také KRNAP, s uzávěrkou přihlášek do 30.11.2022 do 12:00, viz inzerát na https://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2022/11/KRNAP-2022_11_inzerat_LESNI-2.pdf

Více informací

Aktuálně

Regionální exkurze – Bílý Potok v Jeseníkách, 20.10.2022

Novinky, Pro lesníky

Za účasti 35 lesníků proběhla exkurze na revíru Bílý Potok (Biskupské lesy), kterou připravil a vedl revírník Lukáš Mareček. Revír byl od začátku 90. let součástí LS Karlovice ve Slezsku, LČR, s.p., dnes je majetkem Ostravsko-opavské diecéze. Od 90. let se na tomto revíru zásluhou tehdejšího revírníka Petra Polácha neprovedla jediná holoseč a v nepasečném hospodaření pokračuje i staronový vlastník – církev – a dnešní revírník Lukáš Mareček. Jako obvykle při těchto akcích byla na každé ukázce příležitost k bohaté diskusi, např. o obnově lesa vedoucí k pestřejší druhové skladbě při využití přirozených procesů, o výchově ve stejnověkých smrčinách směřující k výrazné rozměrové a prostorové diferenciaci a samozřejmě i o limitech, které pro lesnictví představuje přemnožená zvěř.

Vybrané zpětné vazby účastníků (zkráceno, popř. upraveno):

Velmi poučná byla diskuze o výchovách smrku. Ať už to byly zásahy -40, ale i +40let, ze kterých vyplynuly zajímavé závěry s ohledem na potenciální (a do blízké budoucnosti) aktuální ohrožení kůrovcem. … Veškeré diskuze samozřejmě končí u managmentu odlovu zvěře. V tomhle případě má Lukáš obrovské štěstí a zároveň příležitost, že může se zvěří hospodařit ve vlastní režii. Na druhou stranu je to obrovská zodpovědnost … . Není šance se vymlouvat, že nájemce neloví atd., je to příležitost a je třeba ji … využít.

Které informace byste potřebovali lépe vysvětlit, doplnit: Plánování strukturujících výchovných zásahů ve smyslu, kolik m3 je v daném porostu moc/málo. Jak svědomitě naplánovat množství m3 do výchov tak, aby byly zásahy „akorát“ a nemuselo se do těch porostů v horizontu několika málo let vracet. Člověk má přirozenou vlastnost podhodnocovat, plánovat s předběžnou opatrností míň, ale v tomto případě by měla platit zásada plánovat „víc“. Pustit do těch porostů více světla, samozřejmě diferencovaně po porostu tak, aby zásah nebyl po celé ploše uniformní. Tím je naplánování intenzity složitější. Pro mě byla dále bohužel velmi krátká diskuze na významu ponechávání stromů (na dožití) všech tloušťkových dimenzí v rámci výchov.

Celá exkurze byla naplánovaná do posledního detailu. Časový horizont byl zcela naplněn. Věcné, zcela upřímné diskuze ke každému zastavení. Nezbývá než Lukášovi, potažmo celé Pro Silvě poděkovat za možnost zúčastnit se této exkurze. … Jedna z nejlepších exkurzí, které jsem měl možnost se zúčastnit. …

Klobouk dolů před všemi, kteří „jdou z kůží na trh“.

Seznam účastníků

Fotky

 

 

Více informací

Prevence rizik v lesnictví – výstupy projektu FORRISK, 14. 10. 2022, Štoky a Vílanec

Novinky, Pro lesníky

Mendelova univerzita v Brně, Pro Silva Bohemica a Správa městských lesů Jihlava připravili seminář s exkurzí do soukromých lesů ve Štokách a do jihlavských městských lesů. Byly zde představeny výstupy projektu FORRISK – manuál pro prevenci rizik spojených s globální změnou klimatu. V archivu akcí jsou k dispozici jednotlivé prezentace, průvodci exkurzemi a příručka prevence rizik. Další podrobnosti o projektu FORRISK najdete na webových stránkách projektu. Kompletní manuál bude zde zveřejněn koncem roku 2022.

 

Více informací