Přírodě blízké hospodaření v lesích – Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazují přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

Tomáš Vrška viceprezidentem Pro Silva Europa

Na valné hromadě Pro Silva (Europe), která proběhla on-line 9.7.2021, byl na příští tři roky viceprezidentem jednomyslně zvolen Tomáš Vrška. Prezidentem zůstává Eckart Senitza, celý evropský výbor byl posílen o 6 dalších zahraničních kolegů. Agenda Pro Silva nabývá v evropském prostoru na významu, jako přidružení členové se zapojují i Američané, Kanaďané, Indové a nově i Nový Zéland.

Více informací

Nové téma ve fóru

Náš nový člen Pavel Hrabě založil nové vlákno ve fóru. Ve stručnosti – jako nelesník se zajímá o informace, jak zalesnit vlastněné pole co nejpřirozenějším způsobem a v souladu s právními předpisy. To je výzva pro ostatní členy!

Více informací

Aktuálně

Termín členské schůze 28. a 29. dubna 2022

Novinky

Oznamujeme členům termín členské schůze PSB: 28. – 29. dubna 2022 na zámku ve Křtinách. Schůze bude jako obvykle spojena s exkurzí a bude otevřená nejen členům, ale také novým zájemcům o členství. Podrobnosti budou v pozvánce, kterou obdrží členové e-mailem a bude zveřejněna na webu. V diskusním fóru (odkaz je funkční až po přihlášení) v členské sekci je otevřeno nové vlákno pro návrhy a připomínky ke stanovám schváleným ustavující schůzí.

Více informací

Odešel prof. Ing. Jan Čermák, CSc.

Novinky

V předvečer Štědrého dne zemřel profesor Čermák. Celý svůj život zasvětil v širším smyslu problematice vitality lesních porostů a svou prací a uvažováním výrazně předběhl dobu. Byl jedním z nejvýznamnějších soudobých českých lesnickým vědců. O mnohé z jeho věděckých prací lze argumentačně opírat neudržitelnost jehličnatých monokultur a pěstebních systémů homogenizujících porostní strukturu (a sám byl ostatně kritikem obojího).

Nekrolog

 

Více informací

Pro Silva Bohemica, z.s. je samostatným spolkem

Novinky

Od 28.12.2021 je Pro Silva Bohemica, z.s. samostatným spolkem s vlastními stanovami. Dosavadní pobočný spolek existuje nadále pod názvem Lesnický spolek Brno, pobočný spolek České lesnické společnosti, ale v nejbližších dnech vstoupí do likvidace, jak o tom rozhodla členská schůze pobočného spolku dne 7.10.2021 v Hradci Králové. Členové dosavadního pobočného spolku, kteří chtějí být nadále členy Pro Silva Bohemica, se musí znovu přihlásit (kromě účastníků ustavující schůze 9.12.2021, kteří se stali členy podpisem prezenční listiny). Členské příspěvky zaplacené členy pobočného spolku se převádějí do nové evidence, dostupné v neveřejné části webu po přihlášení. Stejný zůstává také variabilní symbol pro platbu i přihlašovací údaje do neveřejné sekce webu. Dosavadní členové obdrží své údaje pro platbu e-mailem, jakmile budeme mít nové číslo účtu. Do té doby členské příspěvky neposílejte.

Přihláška

 

Více informací