Přírodě blízké hospodaření v lesích – Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazu přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

 

Jak postupovat při řešení nadměrných škod způsobených zvěří

Škody zvěří jsou největší překážkou pro dosažení vyšší pestrosti lesů, důležité pro jejich odolnost a schopnost adaptovat se na změny klimatu. K řešení nadměrných škod zvěří zveřejňujeme návody, pomůcky, vzory podání orgánům státní správy a další dokumenty v samostatné sekci tohoto webu: https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/skody-zpusobene-zveri/

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

Zdeněk Petřík zemřel

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 30.1.2023 náhle zemřel Ing. Zdeněk Petřík, významná lesnická osobnost,  zakladatel a emeritní ředitel Městských lesů Hradec Králové, jeden ze zakládajících členů a v prvním desetiletí člen vedení Pro Silva Bohemica. Čest jeho památce!        Parte

Více informací

Zemřel Pavol Dendys

Včera, 30.12.2022, zemřel Pavol Dendys, tajemník Pro Silva Slovakia, člen rozšířeného výboru Pro Silva Bohemica, zanícený lesník s obrovským rozhledem, nadšený propagátor přírodě blízkého lesnictví, moudrý a laskavý člověk… Je nám smutno, bude nám chybět… Odkaz na FB

Více informací

Aktuálně

Ocenění pro Tomáše Vršku

Novinky, Pro lesníky

Již popáté byly uděleny Ceny AOPK ČR. V kategorii Počin cenu získal docent Tomáš Vrška a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny za rozvíjení zásad přírodě blízkého hospodaření v teorii i praxi. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Bedřich Moldan.

Více informací

PF 2023

Novinky

Výbor Pro Silva Bohemica přeje všem členům a členkám PSB i všem příznivcům přírodě blízkého hospodaření hezké svátky a mnoho štěstí v novém roce.

Více informací

Doporučení ke způsobům užívání honiteb

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

V sekci „Škody zvěří“ jsou doporučení Jiřího Kamlera a Martina Flory (aktualizováno dle připomínek), která se týkají jak obecně forem užívání honiteb, tak doporučení konkrétních ujednání v případě, že se držitel honitby rozhodne honitbu pronajímat. Letité zkušenosti ukazují, že pronajímání honiteb není právě nejvhodnější formou, pokud chceme dosáhnout vyváženého vztahu mezi zvěří a lesem…

Více informací

Webinář „Přenos znalostí o přírodě blízkém hospodaření do lesnické praxe“

Novinky, Pro lesníky

Záznam z webináře 16.11.2022 v Praze (odkaz na pozvánku s programem): záznam – 1. část, záznam – 2. část. Cílem bylo posílit kapacitu lesníků realizovat přírodě blízké hospodaření prostřednictvím přenosu výstupů vědy a výzkumu do praxe a budováním vzájemné spolupráce s pomocí poradenství a vzdělávání.  Diskutovalo se o motivaci, potřebách, barierách a přístupech vlastníků lesů, včetně role vzdělávání, poradenství, spolupráce s vědou a výzkumem a rovněž o vzájemné spolupráci při přechodu k přírodě blízkým formám hospodaření v lesích. Další lesnické webináře najdete na Agronavigátoru.

 

Více informací