Přírodě blízké hospodaření v lesích – Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazují přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

Tomáš Vrška viceprezidentem Pro Silva Europa

Na valné hromadě Pro Silva (Europe), která proběhla on-line 9.7.2021, byl na příští tři roky viceprezidentem jednomyslně zvolen Tomáš Vrška. Prezidentem zůstává Eckart Senitza, celý evropský výbor byl posílen o 6 dalších zahraničních kolegů. Agenda Pro Silva nabývá v evropském prostoru na významu, jako přidružení členové se zapojují i Američané, Kanaďané, Indové a nově i Nový Zéland.

Více informací

Nové téma ve fóru

Náš nový člen Pavel Hrabě založil nové vlákno ve fóru. Ve stručnosti – jako nelesník se zajímá o informace, jak zalesnit vlastněné pole co nejpřirozenějším způsobem a v souladu s právními předpisy. To je výzva pro ostatní členy!

Více informací

Aktuálně

Škody zvěří a jak je řešit – možnosti menších vlastníků lesů

Novinky, Pro lesníky

Sborník ze semináře, který připravily společně Asociace soukromého zemědělství, Česká komora odborných lesních hospodářů, Pro Silva Bohemica a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR v Javorníku u Českého Dubu v úterý 19. října 2021. Dále uvádíme dokumenty ke stažení:

Sborník ke stažení v pdf

Tisková zpráva ze semináře

Usnesení ze semináře

 

Více informací

Klokočná zvítězila v soutěži Adapterra Awards

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Projekt nepasečného hospodaření na Klokočné získal 1. cenu v kategorii Volná krajina v letošním ročníku soutěže Adapterra Awards. Soutěž o nejinspirativnější adaptační projekty Adapterra Awards pořádá od r. 2019 Nadace partnerství a Klokočná je prvním lesnickým prokjektem, který tuto soutěž vyhrál. Vyhlášení výsledků letošního ročníku proběhlo v rámci konference Příjemné a odolné město dne 4.11.2021.

vyhlášení – Kategorie Volná Krajina

celý záznam konference

Součástí ocenění byl šek na 100.000 Kč, které jsou dle regulí soutěže určeny pro další projekty. Pan Ferkl se rozhodl předat celou částku do spolkové pokladny Pro Silva Bohemica. Děkujeme!

Více informací

Celostátní seminář s exkurzí v Klokočné

Novinky, Pro lesníky

Seminář s exkurzí v Demonstračním objektu nepasečného hospodaření Klokočná (DONH) se uskutečnil 15.9.2021 za účasti téměř 150 zájemců z celé republiky.

Všeobecné informace o demonstračním objektu ve správě Lesů České republiky, s.p. prezentoval Petr Kjučukov z LZ Konopiště, nejdůležitější výsledky výzkumných prací prováděných v DONH shrnul Jiří Remeš z FLD ČZU v Praze a výsledky periodických inventarizací představil Jiří Zahradníček z Pro Silva Bohemica. Následující exkurzi v porostech DONH vedli společně Vladislav Ferkl a Petr Kjučukov.

Fotoalbum

Organizaci semináře podpořili:

 

Více informací

Při současných nadměrných stavech spárkaté zvěře není možné obnovit pestré a stabilní lesy

Novinky, Pro lesníky

Aktuální nadměrné početní stavy spárkaté zvěře na většině území ČR brání odrůstání přirozené i umělé obnovy a jsou zásadní překážkou při obnově pestrých a stabilních lesů. Shodly se na tom ve společném usnesení organizace Asociace soukromého zemědělství, Česká komora odborných lesních hospodářů, Pro Silva Bohemica a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Organizace apelují na naléhavou nutnost přijetí příslušných legislativních změn a upozorňují, že dlouhodobý problém již nesnese dalšího odkladu.

Tisková zpráva

Usnesení organizací spolupořádajících seminář „Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možností menších vlastníků lesů“ ke stažení

Sborník k prohlížení … a ke stažení v pdf

Více informací

Pro Silva Bohemica bude samostatným spolkem

Novinky

Na výroční členské schůzi 7.10.2021 v Hradci Králové došlo k zásadnímu rozhodnutí – vystoupení z České lesnické společnosti a založení samostatného spolku Pro Silva Bohemica, a to v těchto postupných krocích:

  1. Přejmenování pobočného spolku na Lesnický spolek Brno, pobočný spolek České lesnické společnosti.
  2. Zrušení tohoto přejmenovaného pobočného spolku s likvidací; likvidátorem byl v souladu s právními předpisy a zvyklostmi při likvidaci spolků zvolen předseda Milan Hron.
  3. Založení samostatného spolku s názvem Pro Silva Bohemica, z.s. K založení nového spolku pověřila členská schůze současný výbor pobočného spolku.

Členská schůze dále schválila usnesení o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem (to je jmění pobočného spolku po uspokojení případných pohledávek), a to převodem na nový samostatný spolek.

Výše uvedený postup vyplynul z toho, že jde o změnu právní formy právnické osoby, kterou v tomto případě nelze provést prostým přejmenováním z „pobočného spolku“ na „spolek“. Současně platí, že nelze založit spolek s názvem stejným jako má již existující spolek nebo pobočný spolek.

Zápis a usnesení členské schůze včetně výsledků hlasování a podepsané listiny přítomných je v příloze.

Je velmi pravděpodobné, že dosavadní členové pobočného spolku se budou muset v případě zájmu o členství v samostatném spolku znovu přihlásit.

Důvody tohoto rozhodnutí, které mimochodem bylo diskutováno na členských schůzích již několikrát v průběhu posledních cca 15 let, byly podrobně diskutovány na členské schůzi a následně, po jejím přerušení na oběd, bylo vyhlášeno hlasování o každém jednotlivém kroku s výsledkem, uvedeným v přiloženém zápisu.

Ve zjednodušení jde o tyto důvody:

  1. Názory vedení ČLS jsou dlouhodobě v mnohých zásadních lesnických odborných i lesopolitických otázkách velmi odlišné od postojů Pro Silva Bohemica (PSB).
  2. Veřejná vystoupení předsedy ČLS Pavla Draštíka nebyla a nejsou konzultována s členskou základnou a PSB nechce být nadále s těmito vystoupeními spojována jako pobočný spolek ČLS.
  3. Účelem PSB je sdružovat lesníky, vlastníky lesů a další zájemce o lesnictví, které především spojuje zájem o přírodě blízké hospodaření v lesích a tento způsob hospodaření propagovat a prosazovat. PSB dospěla k názoru, že tento účel může lépe uskutečňovat jako samostatný spolek s vlastními stanovami.
  4. ČLS jako největší lesnická stavovská organizace dlouhodobě nedostatečně reaguje na výzvy posledních let spojené s katastrofickými následky změny klimatu a volby na poslední Valné hromadě ČLS, kdy bylo v podstatě zvoleno staronové složení republikového výboru, nás nepřesvědčily o možné změně směřování ČLS, která by umožnila zlepšení diskuze uvnitř spolku a potřebné sbližování postojů navenek.

Zůstáváme otevření vůči další spolupráci při zvyšování významu lesnictví a vzdělávání lesníků a vítáme každého, kdo se chce rozvíjet a vzdělávat v rámci principů Pro Silva.

Výbor PSB děkuje všem, kteří jste se zasedání členské schůze zúčastnili a umožnili korektní a důkladnou diskusi, i těm, kteří jste delegovali svůj hlas a tím vůbec usnášeníschopnost umožnili.

O dalších konkrétních krocích vás budeme i nadále informovat.

Milan Hron

předseda PSB

Více informací