Vítejte na webových stránkách Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků a přátel lesa, kteří praktikují a prosazují co možná největší využití přírodních procesů v lesním hospodaření za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

Odložení plánovaných akcí

Vážení přátelé,

z důvodů nepředvídatelných událostí kolem pandemie musíme zrušit dubnový termín studijní cesty na východní Slovensko a podle vývoje situace bychom jej přesunuli na přelom srpna a září (cca jako loňské Švýcarsko), nebo na příští rok. V silném ohrožení je také výroční členská schůze spojená s oslavami 25 let našeho spolku. Tu prozatím nerušíme, ale protože poznatky z dosavadního vývoje pandemie ukazují, že mimořádná opatření budou zřejmě trvat minimálně dva měsíce, budeme zvažovat i zde náhradní termín. Poslední předprázdninová akce 26.6. na Klokočné je zatím poměrně daleko. Kdo můžete, choďte služebně „do práce“ do lesa, kde se dosud virům nedařilo, a studujte si dosud nepřečtenou literaturu – brzy vydáme další!

Výbor PSB

Více informací

Aktuálně

V horách lépe rostou malé sazeničky smrku

Novinky, Pro lesníky

Na webu VÚLHM byl zveřejněn článek o výsledcích výzkumu vývoje kultur založených různě vyspělým sadebním materiálem horského smrku. Výsledky mimo jiné přispívají k poznání, jak důležitá je pro adaptační schopnost lesů nepotlačovat genetickou variabilitu populací, například při třídění sadebního materiálu před výsadbou. Sledujte i další výsledky výzkumu v časopisu Zprávy lesnického výzkumu.

 

Více informací

Prírode blízke obhospodarovanie lesa (PBHL) na Slovensku, skutočnosť a mýty

Novinky, Pro lesníky

V časopisu Lesů SR, s.p. vyšel článek prof. Milana Sanigy reagující na fámy a nedorozumění po změnách ve slovenském lesním zákonu, kterými bylo definováno přírodě blízké hospodaření v § 2 písm. x:

x) prírode blízkym hospodárením v lesoch pestovné a obnovné postupy zamerané na vytváranie a pestovanie lesov s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou a priestorovou štruktúrou v maximálnej možnej miere sa približujúcou prirodzeným lesom charakteristickým pre podmienky danej lokality; tieto postupy v maximálnej možnej miere využívajú prírodné procesy, najmä prirodzenú obnovu drevín, regeneračnú schopnosť lesného ekosystému, individuálny výškový a hrúbkový rast stromov, schopnosť autoredukcie a tvarovú premenlivosť lesných drevín.

a dále v § 18 Hospodársky zposob:

(4) Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky spôsob maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 hektára; v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie presiahnuť 1,5 hektára pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného porastu.

(8) Prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch s cieľom zabezpečenia trvalých znakov ekologicky stabilnej štruktúry lesa so zameraním na trvalé zabezpečenie funkcií lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene možno úpravou programu starostlivosti vykonávať v rozsahu a spôsobom podľa odseku 4; v osobitných prípadoch možno použiť aj maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu podľa odseku 3

Celý článek

Více informací