Počínaje rokem 2019 jsme začali oceňovat “Cenou Pro Silva Bohemica” osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj nepasečného lesnictví. Jde o čestnou cenu a osobnosti k jejímu udělení navrhují a schvalují členové Rozšířeného předsednictva PSB.

Přehled udělených cen a medailonky oceněných osobností:

2020

2019

2021

2024