Programové dokumenty

V sekci Programové dokumenty Vám nabízíme ke stažení všechna prohlášení a proklamace Pro Silva Europa a dále programová prohlášení Pro Silva Bohemica, která jsou podrobnějším naplněním obecně platných pravidel, zásad i cílů Pro Silva Europa. V případě doplňujících či vysvětlujících dotazů se obracejte na předsedu spolku.

Programová prohlášení Pro Silva Europa

Programové prohlášení Pro Silva Bohemica

Brněnská výzva