Vzor podnětu Orgánu státní správy myslivosti a orgánu státní správy lesů ke snížení stavů spárkaté zvěře obsahuje:

  1. Žádost o snížení stavů spárkaté zvěře dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
  2. Podnět ke snížení stavů spárkaté zvěře dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve všech sousedních honitbách
  3. Podání návrhu orgánu státní správy lesů na snížení stavu spárkaté zvěře dle § 5 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 101/1996 Sb.

Vzor dokumentu ke stažení

Další důležité informace najdete v článku v LP 4/2022: Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možností menších vlastníků lesů, případně ve zkrácené verzi na Silvariu.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit přímo na vedoucího týmu, který je autorem vzoru, Jana Dudu: e-mail