Knihy

Následující nové publikace jsou dostupné v e-shopu Pro Silva Bohemica: https://forms.gle/wwZM9hYERrY6nxKbA

Vladislav Ferkl: Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy?

Henry Biolley: Hospodářské lesní zřízení

Kniha – Jan Metzl: Lesníkovo procitnutí

Výše uvedené publikace jsou členům PSB k dispozici zdarma, resp. za úhradu balného a poštovného


Publikace dostupné na jiných místech:

Kolektiv: Přestavba lesa vyžaduje lov

Schütz, Jean-Philippe: Výběrné hospodářství a jeho různé formy. Kniha je dostupná v knihkupectví Lesnické práce.

Ammon, Walter: Výběrný princip v lesním hospodářství. Kniha je dostupná v knihkupectví Lesnické práce.

Tesař, Vladimír: Pro Silva Bohemica 10 let DESET LET PŘESTAVBY PASEČNÉHO LESA

Košulič, Milan, st.: Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu

Metzl, Jan a Košulič, Milan, st.: 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem