Knihy

Schütz, Jean-Philippe: Výběrné hospodářství a jeho různé formy. Kniha je dostupná v knihkupectví Lesnické práce.

Ammon, Walter: Výběrný princip v lesním hospodářství. Kniha je dostupná v knihkupectví Lesnické práce.

Tesař, Vladimír: Pro Silva Bohemica 10 let DESET LET PŘESTAVBY PASEČNÉHO LESA

Košulič, Milan, st.: Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu

Metzl, Jan a Košulič, Milan, st.: 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem

Metzl, Jan: Cesty k přirozenému lesu. Paměti lesníka, člena PSB a bývalého lesního správce na Lesní správě Karlovice ve Slezsku v letech 1992 – 1998. Zveřejněno bez jazykové a grafické úpravy. Dostupné pouze elektronicky na https://drive.google.com/open?id=1zXhsVF5SK45x4evtSY2sevD3LG7nQee0