Vladislav Ferkl: Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy?

Henry Biolley: Hospodářské lesní zřízení (Vyprodáno)

Kniha – Jan Metzl: Lesníkovo procitnutí (Vyprodáno)


Publikace dostupné na jiných místech:

Rotter, Pavel a kol.: Lesníkův průvodce neklidnými časy

Míchal, Igor: Ekologická stabilita (velmi levně např. v Modrém knihkupectví u brněnské lesárny)

Rotter, Pavel a kol.: Smíšené porosty s dubem, bukem a smrkem pro neklidné 21. století

Kolektiv: Přestavba lesa vyžaduje lov, 1. vydání, včetně překladu tzv. Saské metody

Kolektiv: Přestavba lesa vyžaduje lov. 2. přepracované a doplněné vydání, 2020

Schütz, Jean-Philippe: Výběrné hospodářství a jeho různé formy.

Ammon, Walter: Výběrný princip v lesním hospodářství.

Tesař, Vladimír: Pro Silva Bohemica 10 let DESET LET PŘESTAVBY PASEČNÉHO LESA

Košulič, Milan, st.: Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu. (Kniha již není v prodeji. Případní zájemci o dotisk mohou vyjádřit nezávazně zájem e-mailem na milan@kosulic.eu)

Metzl, Jan a Košulič, Milan, st.: 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem. Poslední výtisky dostupné v kanceláři FSC.