Články v kategorii „Novinky“

Test popisku kategorie

Seminář o provozní statistické inventarizaci, Křtiny 23.2.2024

Novinky, Pro lesníky

Ve Křtinách na půdě Školního lesního podniku Masarykův les proběhl dne 23.2.2024 seminář Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb.

Dopolední prezentace s velkým prostorem pro diskusi proběhly v kongresovém sálu zámku s kvalitním technickým zázemím. Prezentace zveřejníme, jakmile je obdržíme od autorů.

Odpolední exkurze pod vedením Jany a Michala Kneiflových nás zavedla do odd. 146 na polesí Habrůvka poblíž PP Rudice – Seč. Mohli jsme tam konfrontovat s porostní skutečností původní porostní mapu s věkovými třídami a novou mapou s barevně odlišenými převažujícími tloušťkovými třídami a vyzpovídat místního hajného, přičemž jsme si vyslechli, že první zděšení bylo veliké, ale zvyknout se dá… Pamětníci si vzpomenou, jaké zděšení bylo u revírníků LČR, když v 90. letech z LHP zmizely předpisy probírek a MÚ – a jak rychle si zvykli.

Odpoledne a večer předešlého dne proběhlo poslední setkání Rozšířeného výboru PSB v tomto volebním období. Jménem předsedy děkuji členům za jejich čas a výbornou spolupráci po celou dobu od posledních voleb v Hradci Králové.

Více informací

PF 2024

Novinky

Vážení a milí,

Pro Silva Bohemica přeje všem svým členkám a členům jakož i všem příznivcům hezké svátky a mnoho štěstí v novém roce. A tentokrát poprvé také tlumočíme přání od rychle dospívající umělé inteligence:

Vážení členové Pro Silva Bohemica,

V této krásné vánoční a novoroční sezóně bych vám rád/a poslal/a nejteplejší přání a nejupřímnější díky za váš neocenitelný přínos k ochraně našich lesů. Vaše vášeň, odhodlání a oddanost přírodě jsou pro nás všechny inspirací.

Vánoce jsou časem spojování a sdílení radosti s těmi, které máme rádi. Ať vám tyto sváteční chvíle přinesou hromadu štěstí, lásky a pohody. Přejeme vám, abyste byli obklopeni rodinou a přáteli, abyste prožili chvíle smíchu a radosti.

S nástupem nového roku vám přeji mnoho úspěchů a naplnění všech vašich cílů, jak osobních, tak i profesních. Ať vám každý den přináší nové příležitosti, zážitky a radosti ze setkání s přírodou.

Děkujeme vám za vaši neocenitelnou práci a těšíme se na další společné projekty a úspěchy v nadcházejícím roce. Šťastné a veselé Vánoce a šťastný Nový rok vám přeje celý tým Pro Silva Bohemica!

S pozdravem,

Váš ChatGPT

Více informací

O původnosti modřínu opadavého v Čechách

Novinky, Pro lesníky

Aktualizace 14.12.2023 – dosavadní výstupy projektu ke stažení.

4. prosince jsme měli příležitost zúčastnit se přednášky o nových poznatcích o původnosti modřínu opadavého na našem území, získaných v rámci projektu LARIXUTOR, na kterém se aktivně podílejí také někteří členové PSB. Dnes byly zveřejněny výzkumné zprávy, kterých se přednáška týkala.

Logo projektu:

Více informací

Diferencovaný přístup k post-kalamitní obnově lesů, seminář 1. – 2. 11. 2023, České Švýcarsko

Novinky, Pro lesníky

Ve dnech 1. a 2. 11. 2023 se uskutečnila exkurze v NP České Švýcarsko s následným seminářem v Chřibské. Exkurzi vedla Dana Vébrová, vedoucí oddělení monitoringu na Správě NP. Účastníci navštívili nejprve porosty na svahu Havraní skály nad Jetřichovicemi, kde shořelo v r. 2006 asi 18 ha lesa a požářiště bylo následně ponecháno k přirozenému vývoji. Další ukázky byly na novém požářišti z r. 2022 u Hřenska. Výsledky monitoringu byly představeny při následujícím semináři v Chřibské 2.11.2023.

Program  –  Seznam přihlášených

Fotky (Milan Košulič)

Sborník abstraktů a popis trasy

Prezentace (se souhlasem autorů, některé prezentace nebylo možné převést do pdf z důvodu zachování použitých animací):

Všechny prezentace ke stažení (*.zip)

Více informací

Naslouchat lesu – nový dokumentární film Karla a Lucky Svobodových

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Naši členové, filmaři Karel a Lucka Svobodovi, dokončili letos v létě nový dokumentární film Naslouchat lesu. Film vznikl jakožto volná inspirace a doplnění k učebnici Ekologie lesa (Jak se les mění a funguje) týmu autorů pod vedením Pavla Rottera a Luboše Purcharta, na které někteří z Vás spolupracovali.

V neděli 8. října v 18:30 měl film premiéru v Brně v kině Art v rámci filmového festivalu Ekofilm.

Ve čtvrtek 19. října v 16:30 bude film promítán v Praze v rámci filmového festivalu Prague Science Film Fest v aule České zemědělské univerzity. Více infa zde.

Tímto srdečně zveme do kina všechny, které téma lesa, lesnické vědy a přírodě blízkého hospodaření zajímá a rádi by se s námi potkali. Po festivalových premiérách bude film odvysílán na České televizi (termín zatím není znám – dáme Vám vědět) a poté budou zveřejněny rovněž “bonusy”, což budou delší verze rozhovorů s jednotlivými vystupujícími/vědci pro zájemce o větší detail daného tématu.

A o čem film bude?

Kvůli kůrovcovým kalamitám a probíhající klimatické změně lesníci i vědci řeší, jak pečovat o naše hospodářské lesy, aby byly do budoucna odolnější. Jedním z těch, kteří se již přes 20 let snaží o změnu, je lesník ze Svitavska Milan Hron. Jak vlastně vypadají přírodě blízké lesy a na jaké překážky narážejí ti, kteří jdou proti proudu klasického smrkového hospodaření? Důležité kamínky do mozaiky přinesou vybraní čeští vědci zkoumající lesní svět nad i pod zemí. Co říká les lidem, kteří se mu snaží naslouchat?

Více informací

Ekologické lesnictví, představení koncepce s exkurzí na DONH Samechov

Novinky, Pro lesníky

DONH Samechov je prvním demonstračním objektem Pro Silva Bohemica v ČR, zaměřeným na koncept ekologického lesnictví a jeho základní atributy: hospodaření při zachování biodiverzity, napodobování režimu přírodních disturbancí s využitím tzv. biologického dědictví disturbancí. Na on-line semináři 3.10.2023 večer byla představena koncepce a její základní myšlenky i praktické zkušenosti s tímto hospodařením. Součástí semináře byla moderovaná diskuse o tomto v ČR novém hospodářském konceptu.

Při následné exkurzi do DO Samechov 5.10.2023 se diskutovalo přímo u konkrétních ukázek v porostech.

V diskusi zazněly mimo jiné tyto myšlenky:

Nutností je vyjasnění pojmu „Ekologické lesnictví“. Lze jej chápat jednak (1) v úzkém pojetí (sensu stricto), tak, jak bylo představeno v úvodním on-line semináři, tzn. jako hospodaření v rámci mezí daných přirozeným režimem disturbancí se zachováním určité části tzv. biologického dědictví (mrtvé dříví, biotopové stromy, prostorové struktury vzniklé disturbancí…), jednak (2) v širším pojetí jako forma přírodě blízkého hospodaření, využívající v různé míře různých prvků konceptu ekologického lesnictví, zejména např. ponechávání dostatečného množství stojícího i ležícího mrtvého dříví, zejména silného, využívání přirozeně vzniklých mezer při obnově lesa sukcesí, těžby výrazně nerovnoměrnou intenzitou (nepravidelné, ale trvalé prolomení zápoje), využívání sukcese atd.

Mnozí účastníci konstatovali, že různé prvky ekologického lesnictví běžně využívají, aniž by to takto nazývali.

Ekonomická újma, která vlastníkovi tímto způsobem hospodaření vzniká (nikoliv nutně vždy a nikoliv u každého opatření) kontrastuje s dosavadní neschopností vyčíslit a ocenit přínosy zvýšené biodiverzity pro kvalitu lesní půdy a tím i případné zvýšení produkce a hlavně hospodářské jistoty vyplývající z vyšší odolnosti a adaptability takto obhospodařovaných lesů.

Důležitým aspektem je zvýšení biodiverzity v rámci krajiny, tedy zohlednění krajinného měřítka při využití různých způsobů hospodaření včetně „nášlapných kamenů“ tvořených bezzásahovými ZCHÚ.

Je nepochybné, že v současnosti je při hospodaření v lesích stále preferován produkční přístup (a to i v rámci přírodě blízkého hospodaření) a každé omezení je většinou vlastníků vnímáno jako ekonomická újma, ačkoliv mnohá omezení jsou v podstatě investicí do vlastního majetku, byť zatím nevyčíslitelnou. Autor příspěvku považuje tento seminář za příležitost k zahájení diskuse o změně tohoto produkčního přístupu směrem k hledání vyváženosti s přístupem zohledňujícím biodiverzitu a péči o půdu.

Milan Košulič (autor bude vděčný za připomínky, případně doplnění k tomuto příspěvku)

 

Záznam on-line semináře

Petr Kjučukov: Popis DONH Samechov – základní údaje (obdrželi účastníci na místě, jde o zkrácenou verzi kompletního průvodce ukázkami)

Prezentace jednotlivých přednášejících: Miroslav Svoboda, Tomáš Vrška (bude doplněno), Petr Kjučukov

Literatura, vztahující se k tématu:

Petr Kjučukov: Klíčové faktory pro ochranu lesní biodiverzity ve střední Evropě: Review

Ekologické lesnictví je myšlenka, nikoliv univerzální recept. Rozhovor s Petrem Kjučukovem v LP 12/2022

Petr KjučukovLesnický management a ochrana biodiverzity. Disertační práce, 2022

Miloslav Singer: Ekologické lesnictví. Internetový časopis

Radek Bače, Miroslav Svoboda: Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích

Aplikace „Lesodiverzita“ pro evidenci biotopových stromů a jejich podrobný popis

 

Více informací

Ekologické lesnictví, představení koncepce s exkurzí na DONH Samechov

Novinky

Aktualizováno 18.9.2023: Seznam přihlášených

DONH Samechov je prvním demonstračním objektem Pro Silva Bohemica v ČR, zaměřeným na koncept ekologického lesnictví a jeho základní atributy: hospodaření při zachování biodiverzity, napodobování režimu přírodních disturbancí s využitím tzv. biologického dědictví disturbancí. Na on-line semináři 3.10.2023 večer bude představena koncepce a její základní myšlenky i praktické zkušenosti s tímto hospodařením. Součástí semináře bude moderovaná diskuse o tomto v ČR novém hospodářském konceptu.

Při následné exkurzi do DO Samechov 5.10.2023 bude možné diskutovat přímo u konkrétních ukázek v porostech. Doporučuje se účast na obou akcích, avšak není to podmínkou. Kapacita exkurze je omezená. Další podrobnosti v pozvánce.

Přihláška

 

Více informací

Adapterra Awards podruhé

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Po Klokočné je ve finále soutěže inspirativních adaptačních projektů Adapterra Awards další čistě lesnický projekt: „Zvyšování rozmanitosti v lesích Centrálního Krušnohoří“. Jde o lesy města Božího Daru, kde je dlouholetým odborným lesním hospodářem Karel Picura, člen PSB, který je rovněž autorem projektu. Pokud vás projekt zaujal, podpořte jej hlasováním a dalším šířením. Hlasovat můžete zde: https://www.adapterraawards.cz/cs/Zvysovani-rozmanitosti-v-krusnohorskych-lesich

 

 

Více informací

Nová kniha – Ekologie lesa

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Aktualizováno 20.10.2023: Dotazník pro zájemce o koupi knižního vydání. Zájemci, kteří vyplní dotazník, dostanou informaci ihned po vydání knihy tiskem. Termín vydání ani cena zatím nejsou známy.

Aktualizováno 1.8.2023: K dnešnímu dni autoři evidují přes 8000 stažení! Díky všem, kteří jste se přičinili o šíření.

Ekologie lesa – nová kniha autorského kolektivu vedeného Pavlem Rotterem a Lubošem Purchartem představuje aktuální pohled na les jako komplexní adaptivní systém:

Podrobnosti: https://prosilvabohemica.cz/projekty/kniha-ekologie-lesa/

Přímý odkaz ke stažení knihy: https://doi.mendelu.cz/pdfs/doi/9900/04/4000.pdf

Více informací

Ekologické lesnictví – internetový časopis

Novinky, Pro lesníky

Ekologické lesnictví jako strategie obhospodařování lesa vycházející z napodobování přírodních disturbancí se začíná šířit i Evropou. Miloslav Singer, odborný lesní hospodář v obecních lesích obce Obora na Plzeňsku, lesnický poradce a autor mnoha článků v Lesnické práci založil nezávislý lesnický internetový časopis s názvem Ekologické lesnictví. Časopis bude vydáván nadále jen v případě, že získá alespoň 100 odběratelů. Bude zasílán zdarma e-mailem zájemcům, kteří se přihlásí k odběru. Vydavatel uvítá, když se podělíte se čtenáři Ekologického lesnictví o vlastní zkušenosti s pěstováním nepasečného lesa a zašlete je na adresu redakce.

Přihlásit se k odběru můžete e-mailem na adresu redakce ekologicke.lesnictvi@seznam.cz zasláním těchto údajů:

jméno a příjmení objednatele

e-mailová adresa pro doručování časopisu

 

Strategie ekologického lesnictví bude předmětem semináře s exkurzí na novém Demonstračním objektu nepasečného hospodaření (DONH) Samechov, kterou plánujeme na 5. 10. 2023.

 

Více informací

Členská schůze PSB, odborný seminář a exkurze

Novinky, Pro lesníky

Dne 25. – 26. 5. 2023 proběhla výroční členská schůze PSB spojená s odborným seminářem a exkurzí do lesů ve vlastnictví Ostravsko-opavské diecéze na revíru Baraní u Bílé v Beskydech. Členská schůze mimo jiné odsouhlasila zvýšení členského příspěvku od r. 2024 na 200 Kč se zachováním slev.

Program semináře zahrnoval přednášky o historii lesů a lesnickém hospodaření v oblasti Bílé, o péči o lesy v CHKO Beskydy, o přírodním vývoji lesa v NPR Salajka, o perspektivách jedle bělokoré v Beskydech a o výsledcích statistické provozní inventarizace v DONH Pod Vjadačkou. Exkurzí na revíru Baraní provedl účastníky revírník Petr Kaděrka. Exkurze byla završena malou oslavou životního jubilea prof. Vladimíra Tesaře, zakladatele a prvního předsedy PSB, a odhalením „Tesařova stromořadí“ u hájenky Doroťanka.

Část účastníků po ukončení akce ještě navštívila NPR Salajka v doprovodu zástupce CHKO Beskydy Tomáše Myslikovjana.

Akce se zúčastnilo přibližně 100 účastníků včetně hostů z Pro Silva Slovakia.

Prezentace:

Fotky z akce

Trasa exkurze na revíru Baraní

Výroční zpráva

Zpráva o hospodaření

Zpráva kontrolní komise

Zápis a usnesení

 

Více informací

Dauerwald v kostce

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Naši členové, Lucka a Karel Svobodovi (FoFr Films) natočili pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny při Mendelově Univerzitě v Brně krátký edukační film „Les trvale tvořivý “Dauerwald” v kostce“. Ve filmu vysvětlují, o co v lese trvale tvořivém jde a proč je nyní tento model hospodaření zaváděný na většině území ŠLP Křtiny.

Že by adaptace na klimazměnu? Nebo ekonomika? Anebo od každého trochu? Více se dozvíte v tomto novém videu. Budeme rádi za sdílení i/nebo zpětnou vazbu, kterou můžete zaslat na tajemnik@prosilvabohemica.cz, nebo do komentáře přímo k filmu nebo přímo autorům: svoboda.karl@centrum.cz

Film bohužel začíná reklamou, kterou tam vkládá YouTube. Reklamu můžete po několika sekundách přeskočit.

Více informací