Články v kategorii „Novinky“

Test popisku kategorie

Členská schůze a seminář, Křtiny, 28.-29.4.2022

Novinky, Pro lesníky

Aktualizováno 14.6.2022: Do archivu byl přidán odkaz na anonymizované zpětné vazby.

V reprezentativním a přívětivém prostředí zámku ve Křtinách se konala členská schůze Pro Silva Bohemica, z.s., spojená s odborným seminářem „Pestré lesy pro klimatickou změnu. V archivu najdete program akce, výroční zprávu, prezentace ke stažení, průvodce exkurzí a fotoalbum.

Více informací

Nový portál o přírodě

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Nedávno byl spuštěn nový portál www.prirodatv.cz. Web s celorepublikovým dosahem má ambice „vést lidi blíže k přírodě“: přibližovat veřejnosti nejen současnou praxi, ale také aktuální ožehavé problémy prostřednictvím článků, reportáží, rozhovorů i zajímavých tiskových zpráv, fotografií a videí.
Redakce webu vyzývá ke spolupráci i lesnickou veřejnost, např. formou informování o zajímavých akcích, novinkách v oboru, zasíláním fotografií i odkazů na videa s lesnickým zaměřením nebo upozorněním na lesnické osobnosti. Materiály lze posílat na adresu: redakce@prirodatv.cz.

Ambicí webu www.prirodatv.cz je dostat blíže k laické i odborné veřejnosti problematiku zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti, chovu zvířat, životního prostředí, vinařství, rozvoje venkova, péče o krajinu, životního prostředí, národních parků, dotací, udržitelnosti nebo také zpracování dřeva či dřevostaveb včetně témat vzdělávání a různé příběhy související s ochranou přírody.

Cílem webu je také propojovat nové vědecké poznatky s praxí na všech zmíněných úrovních. Mělo by jít o efektivní web, který bude také vyvářet poradenský portál pro vlastníky půdy, lesů, rybníků a bude rovněž fungovat jako nástroj pro státní správu. Důležitým aspektem je propojení laické s odbornou veřejností, aby i vědecké články byly srozumitelné pro obyčejného člověka.

Současně byl na novém portálu zahájen desetidílný TV seriál Blíže k přírodě, který se v autentických rozhovorech s odborníky mimo jiné dotkne nejcennější přírody východních Čech, aktuálních problémů spojených se správou a péčí o krajinu či naopak její ochrannou, jako jsou dopady klimatické změny na hospodáře krajiny, řešení potravinářské soběstačnosti, vandalismus v lesích nebo porušování předmětu ochrany přírody. Průvodcem v seriálu je Aleš Erber a prvním zpovídaným byl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Podle tiskové zprávy reakce webu upravil Milan Košulič.

Více informací

Dobrovolníci hledají příležitosti…

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Hospodaření podle principů Pro Silva je sympatické mimo jiné organizaci Home for Trees (www.homefortrees.com), která nabízí svou pomoc při zalesňování, případně i jiných pracích ve vámi spravovaných lesích kdekoli v ČR. Lidé z Home for Trees rádi přijedou hlavně o jarních a podzimních víkendech, ale občas i v pracovní dny. Pomoc je bezplatná, dobrovolníci (převážně už zocelení na předchozích akcích, ale rozhodně vyškolení a průběžně kontrolovaní) jsou jen rádi za svačinu, možnost ohřátí u ohně a hezké lesníkovo vysvětlující slovo. Sadební materiál a jeho dopravu si zajistěte sami. Výkon skupiny se pohybuje ve vyšších stovkách kusů, dopravují se svými (vesměs silničními) prostředky k místu práce, nářadí mají převážně vlastní, ale kvalitní místní se hodí taky.

Pokud máte zájem o tuto spolupráci, kontaktujte prosím přímo ředitelku organizace Michaelu Weissovou (mimochodem naši členku) na čísle 777 277 900 nebo emailem info@homefortrees.com.

Více informací

Odešel prof. Ing. Jan Čermák, CSc.

Novinky

V předvečer Štědrého dne zemřel profesor Čermák. Celý svůj život zasvětil v širším smyslu problematice vitality lesních porostů a svou prací a uvažováním výrazně předběhl dobu. Byl jedním z nejvýznamnějších soudobých českých lesnickým vědců. O mnohé z jeho věděckých prací lze argumentačně opírat neudržitelnost jehličnatých monokultur a pěstebních systémů homogenizujících porostní strukturu (a sám byl ostatně kritikem obojího).

Nekrolog

 

Více informací

Pro Silva Bohemica, z.s. je samostatným spolkem

Novinky

Od 28.12.2021 je Pro Silva Bohemica, z.s. samostatným spolkem s vlastními stanovami. Dosavadní pobočný spolek existuje nadále pod názvem Lesnický spolek Brno, pobočný spolek České lesnické společnosti, ale v nejbližších dnech vstoupí do likvidace, jak o tom rozhodla členská schůze pobočného spolku dne 7.10.2021 v Hradci Králové. Členové dosavadního pobočného spolku, kteří chtějí být nadále členy Pro Silva Bohemica, se musí znovu přihlásit (kromě účastníků ustavující schůze 9.12.2021, kteří se stali členy podpisem prezenční listiny). Členské příspěvky zaplacené členy pobočného spolku se převádějí do nové evidence, dostupné v neveřejné části webu po přihlášení. Stejný zůstává také variabilní symbol pro platbu i přihlašovací údaje do neveřejné sekce webu. Dosavadní členové obdrží své údaje pro platbu e-mailem, jakmile budeme mít nové číslo účtu. Do té doby členské příspěvky neposílejte.

Přihláška

 

Více informací