Články v kategorii „Novinky“

Test popisku kategorie

Regionální exkurze – Bílý Potok v Jeseníkách, 20.10.2022

Novinky, Pro lesníky

Za účasti 35 lesníků proběhla exkurze na revíru Bílý Potok (Biskupské lesy), kterou připravil a vedl revírník Lukáš Mareček. Revír byl od začátku 90. let součástí LS Karlovice ve Slezsku, LČR, s.p., dnes je majetkem Ostravsko-opavské diecéze. Od 90. let se na tomto revíru zásluhou tehdejšího revírníka Petra Polácha neprovedla jediná holoseč a v nepasečném hospodaření pokračuje i staronový vlastník – církev – a dnešní revírník Lukáš Mareček. Jako obvykle při těchto akcích byla na každé ukázce příležitost k bohaté diskusi, např. o obnově lesa vedoucí k pestřejší druhové skladbě při využití přirozených procesů, o výchově ve stejnověkých smrčinách směřující k výrazné rozměrové a prostorové diferenciaci a samozřejmě i o limitech, které pro lesnictví představuje přemnožená zvěř.

Vybrané zpětné vazby účastníků (zkráceno, popř. upraveno):

Velmi poučná byla diskuze o výchovách smrku. Ať už to byly zásahy -40, ale i +40let, ze kterých vyplynuly zajímavé závěry s ohledem na potenciální (a do blízké budoucnosti) aktuální ohrožení kůrovcem. … Veškeré diskuze samozřejmě končí u managmentu odlovu zvěře. V tomhle případě má Lukáš obrovské štěstí a zároveň příležitost, že může se zvěří hospodařit ve vlastní režii. Na druhou stranu je to obrovská zodpovědnost … . Není šance se vymlouvat, že nájemce neloví atd., je to příležitost a je třeba ji … využít.

Které informace byste potřebovali lépe vysvětlit, doplnit: Plánování strukturujících výchovných zásahů ve smyslu, kolik m3 je v daném porostu moc/málo. Jak svědomitě naplánovat množství m3 do výchov tak, aby byly zásahy „akorát“ a nemuselo se do těch porostů v horizontu několika málo let vracet. Člověk má přirozenou vlastnost podhodnocovat, plánovat s předběžnou opatrností míň, ale v tomto případě by měla platit zásada plánovat „víc“. Pustit do těch porostů více světla, samozřejmě diferencovaně po porostu tak, aby zásah nebyl po celé ploše uniformní. Tím je naplánování intenzity složitější. Pro mě byla dále bohužel velmi krátká diskuze na významu ponechávání stromů (na dožití) všech tloušťkových dimenzí v rámci výchov.

Celá exkurze byla naplánovaná do posledního detailu. Časový horizont byl zcela naplněn. Věcné, zcela upřímné diskuze ke každému zastavení. Nezbývá než Lukášovi, potažmo celé Pro Silvě poděkovat za možnost zúčastnit se této exkurze. … Jedna z nejlepších exkurzí, které jsem měl možnost se zúčastnit. …

Klobouk dolů před všemi, kteří „jdou z kůží na trh“.

Seznam účastníků

Fotky

 

 

Více informací

Prevence rizik v lesnictví – výstupy projektu FORRISK, 14. 10. 2022, Štoky a Vílanec

Novinky, Pro lesníky

Mendelova univerzita v Brně, Pro Silva Bohemica a Správa městských lesů Jihlava připravili seminář s exkurzí do soukromých lesů ve Štokách a do jihlavských městských lesů. Byly zde představeny výstupy projektu FORRISK – manuál pro prevenci rizik spojených s globální změnou klimatu. V archivu akcí jsou k dispozici jednotlivé prezentace, průvodci exkurzemi a příručka prevence rizik. Další podrobnosti o projektu FORRISK najdete na webových stránkách projektu. Kompletní manuál bude zde zveřejněn koncem roku 2022.

 

Více informací

Členská schůze a seminář, Křtiny, 28.-29.4.2022

Novinky, Pro lesníky

Aktualizováno 14.6.2022: Do archivu byl přidán odkaz na anonymizované zpětné vazby.

V reprezentativním a přívětivém prostředí zámku ve Křtinách se konala členská schůze Pro Silva Bohemica, z.s., spojená s odborným seminářem „Pestré lesy pro klimatickou změnu. V archivu najdete program akce, výroční zprávu, prezentace ke stažení, průvodce exkurzí a fotoalbum.

Více informací

Nový portál o přírodě

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Nedávno byl spuštěn nový portál www.prirodatv.cz. Web s celorepublikovým dosahem má ambice „vést lidi blíže k přírodě“: přibližovat veřejnosti nejen současnou praxi, ale také aktuální ožehavé problémy prostřednictvím článků, reportáží, rozhovorů i zajímavých tiskových zpráv, fotografií a videí.
Redakce webu vyzývá ke spolupráci i lesnickou veřejnost, např. formou informování o zajímavých akcích, novinkách v oboru, zasíláním fotografií i odkazů na videa s lesnickým zaměřením nebo upozorněním na lesnické osobnosti. Materiály lze posílat na adresu: redakce@prirodatv.cz.

Ambicí webu www.prirodatv.cz je dostat blíže k laické i odborné veřejnosti problematiku zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti, chovu zvířat, životního prostředí, vinařství, rozvoje venkova, péče o krajinu, životního prostředí, národních parků, dotací, udržitelnosti nebo také zpracování dřeva či dřevostaveb včetně témat vzdělávání a různé příběhy související s ochranou přírody.

Cílem webu je také propojovat nové vědecké poznatky s praxí na všech zmíněných úrovních. Mělo by jít o efektivní web, který bude také vyvářet poradenský portál pro vlastníky půdy, lesů, rybníků a bude rovněž fungovat jako nástroj pro státní správu. Důležitým aspektem je propojení laické s odbornou veřejností, aby i vědecké články byly srozumitelné pro obyčejného člověka.

Současně byl na novém portálu zahájen desetidílný TV seriál Blíže k přírodě, který se v autentických rozhovorech s odborníky mimo jiné dotkne nejcennější přírody východních Čech, aktuálních problémů spojených se správou a péčí o krajinu či naopak její ochrannou, jako jsou dopady klimatické změny na hospodáře krajiny, řešení potravinářské soběstačnosti, vandalismus v lesích nebo porušování předmětu ochrany přírody. Průvodcem v seriálu je Aleš Erber a prvním zpovídaným byl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Podle tiskové zprávy reakce webu upravil Milan Košulič.

Více informací

Dobrovolníci hledají příležitosti…

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Hospodaření podle principů Pro Silva je sympatické mimo jiné organizaci Home for Trees (www.homefortrees.com), která nabízí svou pomoc při zalesňování, případně i jiných pracích ve vámi spravovaných lesích kdekoli v ČR. Lidé z Home for Trees rádi přijedou hlavně o jarních a podzimních víkendech, ale občas i v pracovní dny. Pomoc je bezplatná, dobrovolníci (převážně už zocelení na předchozích akcích, ale rozhodně vyškolení a průběžně kontrolovaní) jsou jen rádi za svačinu, možnost ohřátí u ohně a hezké lesníkovo vysvětlující slovo. Sadební materiál a jeho dopravu si zajistěte sami. Výkon skupiny se pohybuje ve vyšších stovkách kusů, dopravují se svými (vesměs silničními) prostředky k místu práce, nářadí mají převážně vlastní, ale kvalitní místní se hodí taky.

Pokud máte zájem o tuto spolupráci, kontaktujte prosím přímo ředitelku organizace Michaelu Weissovou (mimochodem naši členku) na čísle 777 277 900 nebo emailem info@homefortrees.com.

Více informací