Pro Silva Bohemica vydala díky filmařskému, střihačskému, hudebnímu a dalšímu úsilí autora doc. Jiřího Peňáze DVD z některých exkurzí. Pro zveřejnění na webu byly nahrávky většinou upraveny (zkomprimovány a sloučeny do jednoho souboru).

Dosud vydaná DVD: