Videa z akcí

Pro Silva Bohemica vydala díky filmařskému, střihačskému, hudebnímu a dalšímu úsilí kolegy doc. Jiřího Peňáze DVD z některých exkurzí.

Dosud vydaná DVD:

150 let Boubínského pralesa a jeho odkaz pro lesní hospodářství – exkurze 27.5.2008
Klášterní lesy Schlägl – exkurze 28.5.2008
Studijní cesta do oblasti Trentino v Itálii – 27.-30.6.2008
Přechod k nepasečnému hospodaření v průběhu smrkové kalamity, LČR, s.p. LS Město Albrechtice – exkurze 14.10.2008
Přechod k nepasečnému hospodaření v sušších lužních polohách – Kačina, LČR, s.p. LS Nymburk – exkurze 6.10.2009
Od borových monokultur ke smíšeným listnatým lesům – NP Podyjí – exkurze 7.5.2010
Lesnická exkurze do Polska – pěstování jedle – 7.-10.2010
Pro Silva Bohemica a Lesy města Brna – exkurze 6.5.2011