Novinky 30.6.2024

Published On: 30. 6. 2024By Categories: Novinky

Akce

Slovinsko: aktuální seznam přihlášených: seznam. Dosud není naplněna kapacita autobusu, takže od 1. července můžete pozvat také své kolegy a kolegyně nečleny a jak bylo avizováno v pozvánce, nabídneme účast ostatním lesnickým spolkům, včetně Pro Silva Slovakia. Odkaz na program s přihláškou: https://prosilvabohemica.cz/slovenia-2024-pozvanka-s-prihlaskou/.

V kalendáři na webu jsou zveřejněny dvě nové pozvánky na dvoudenní terénní semináře pro lesní hospodáře, vlastníky lesů a další zájemce v rámci projektu Vzdělávání pro odolné lesy, kde je PSB spoluřešitelem. Pozvánky s programem a přihláškou najdete v následujících odkazech:

NEPASEČNÉ HOSPODAŘENÍ V HORSKÉM LESE
11. – 12. 9. 2024, Krkonošský národní park (průvodcem bude Václav Jansa)

NEPASEČNÉ HOSPODAŘENÍ v obecním a soukromém lese
6. – 7. 11. 2024, Liberecko (průvodcem bude Jan Duda)

Legislativa

Metodický pokyn MZe k aplikaci § 37 zákona o myslivosti – Cílem metodického pokynu je “sjednotit přístup OSSM v uplatňování § 37 týkající se změn plánu mysliveckého hospodaření” a “minimalizovat administrativní překážky spojené s každoročním řízením o vydání rozhodnutí dle § 39 zákona o myslivosti pro dosažení vyrovnaného vztahu mezi životním prostředím a zvěří.

Novela zákona o myslivosti se dostává do popředí zájmu médií, což se bude jistě stupňovat, jakmile začnou poslanci vládní novelu po prázdninách projednávat. Jan Duda navrhl soustřeďovat mediální ohlasy v samostatném webu. Ten zatím není vytvořen, tak vznikla alespoň samostatná stránka na našem webu: https://prosilvabohemica.cz/novela-zakona-o-myslivosti-2024-medialni-ohlasy/

Výzkum

Náš člen Jakub Houška (VUKOZ) je spoluautorem nové certifikované metodiky “Metoda zapravování biouhlu do lesních a zemědělských půd za účelem zvýšení produktivity a rezistence, resilience a stability stanoviště“. Jakub poslal také odkaz na informaci o praktické aplikaci v lesnictví při úklidu klestu: https://prauhel.cz/vyroba/.


Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Novinky 30.6.2024

Published On: 30. 6. 2024By Categories: Novinky

Akce

Slovinsko: aktuální seznam přihlášených: seznam. Dosud není naplněna kapacita autobusu, takže od 1. července můžete pozvat také své kolegy a kolegyně nečleny a jak bylo avizováno v pozvánce, nabídneme účast ostatním lesnickým spolkům, včetně Pro Silva Slovakia. Odkaz na program s přihláškou: https://prosilvabohemica.cz/slovenia-2024-pozvanka-s-prihlaskou/.

V kalendáři na webu jsou zveřejněny dvě nové pozvánky na dvoudenní terénní semináře pro lesní hospodáře, vlastníky lesů a další zájemce v rámci projektu Vzdělávání pro odolné lesy, kde je PSB spoluřešitelem. Pozvánky s programem a přihláškou najdete v následujících odkazech:

NEPASEČNÉ HOSPODAŘENÍ V HORSKÉM LESE
11. – 12. 9. 2024, Krkonošský národní park (průvodcem bude Václav Jansa)

NEPASEČNÉ HOSPODAŘENÍ v obecním a soukromém lese
6. – 7. 11. 2024, Liberecko (průvodcem bude Jan Duda)

Legislativa

Metodický pokyn MZe k aplikaci § 37 zákona o myslivosti – Cílem metodického pokynu je “sjednotit přístup OSSM v uplatňování § 37 týkající se změn plánu mysliveckého hospodaření” a “minimalizovat administrativní překážky spojené s každoročním řízením o vydání rozhodnutí dle § 39 zákona o myslivosti pro dosažení vyrovnaného vztahu mezi životním prostředím a zvěří.

Novela zákona o myslivosti se dostává do popředí zájmu médií, což se bude jistě stupňovat, jakmile začnou poslanci vládní novelu po prázdninách projednávat. Jan Duda navrhl soustřeďovat mediální ohlasy v samostatném webu. Ten zatím není vytvořen, tak vznikla alespoň samostatná stránka na našem webu: https://prosilvabohemica.cz/novela-zakona-o-myslivosti-2024-medialni-ohlasy/

Výzkum

Náš člen Jakub Houška (VUKOZ) je spoluautorem nové certifikované metodiky “Metoda zapravování biouhlu do lesních a zemědělských půd za účelem zvýšení produktivity a rezistence, resilience a stability stanoviště“. Jakub poslal také odkaz na informaci o praktické aplikaci v lesnictví při úklidu klestu: https://prauhel.cz/vyroba/.


Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...