PRO SILVA BOHEMICA

PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazují přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

Aktuality

Připojte se k nám

a pojďme společně tvořit a zachovat lesy pro další generace