Přihlásit se za člena Pro Silva Bohemica může fyzická osoba starší 18 let vyplněním on-line formuláře:

[fusion_form form_post_id=”5718″ margin_top=”” margin_right=”” margin_bottom=”” margin_left=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]

https://forms.gle/iXnoWNSbFVsd5PsH7

Přihlášku není nutno podepisovat, členem se zájemce stane po zaplacení členského příspěvku.

Členské příspěvky

  • Důchodci, studenti, osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené: 100 Kč/rok
  • Ostatní: 200Kč/rok
  • Splatnost prvního členského příspěvku je do 15 dnů ode dne, kdy zájemce obdrží informaci o zápisu do
    seznamu členů spolu s platebními údaji. V případě přihlášení v průběhu roku se první roční členský pří-
    spěvek nekrátí.
  • V případě neuhrazení splatného členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k
    zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, členství ve spolku zanikne (čl. 10 stanov)

Po odeslání přihlášky obdržíte platební údaje pro zaplacení členského příspěvku: variabilní symbol a číslo účtu. Po zaplacení čl. příspěvku a zaregistrování na webu prosilvabohemica.cz správce webu nastaví práva pro přístup do členské sekce s neveřejnými informacemi (seznam členů, mapa členů, diskusní fórum a další). Současně bude nový člen zahrnut do adresáře pro zasílání pozvánek na akce.

Členové, kteří se přihlásili v r. 2021 a dříve do pobočného spolku ČLS a přihlašují se po 1.1.2022 do zapsaného (samostatného) spolku, zůstává dříve přidělený variabilní symbol i přihlašovací údaje do neveřejné sekce webu a nezasíláme jim opakovaně platební údaje.

Podrobný postup pro registraci na webu, na základě níž bude členu PSB povolen přístup do členské sekce k neveřejným údajům.