Přihláška do PSB

Přihlásit se za člena Pro Silva Bohemica můžete on-line vyplněním formuláře (preferujeme):

https://forms.gle/jXmNZwZpnDXUiQoW9

Zde si případně můžete stáhnout přihlášku do Pro Silva Bohemica:
přihláška ve formátu DOCX
přihláška ve formátu ODT
přihláška ve formátu PDF
Vyplněnou přihlášku stačí poslat e-mailem na adresu tajemníka: tajemnik@prosilvabohemica.cz.

Přihlášku není nutno podepisovat, členem se zájemce stane po zaplacení členského příspěvku.

Členské příspěvky

  • Důchodci, studenti, osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené: 50 Kč/rok
  • Ostatní: 100 Kč/rok.
  • Splatnost členského příspěvku je do konce kalendářního roku, za který je placeno.
  • V prvním ani posledním roce členství se členský příspěvek nekrátí. U přihlášek podaných v prosinci je první členský příspěvek započten do následujícího kalendářního roku.
  • V případě neuhrazení členského příspěvku v přiměřené lhůtě ani po výzvě k úhradě členství v PSB zanikne (viz čl. 3 odst. 2 písm. b Stanov)

Po odeslání přihlášky obdržíte platební údaje pro zaplacení členského příspěvku: variabilní symbol a číslo účtu. Po zaplacení čl. příspěvku a zaregistrování na webu prosilvabohemica.cz správce webu nastaví práva pro přístup do členské sekce s neveřejnými informacemi (seznam členů, mapa členů, diskusní fórum a další). Současně bude nový člen zahrnut do adresáře pro zasílání pozvánek na akce.

Podrobný postup pro registraci na webu, na základě níž bude členu PSB povolen přístup do členské sekce k neveřejným údajům.