Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

K novele zákona o myslivosti

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Zveřejňujeme výzvu předsedy Pro Silva Bohemica subjektům se vztahem k myslivosti k pokusu o nalezení shody o nutných změnách v zákoně o myslivosti, které by měly umožnit obnovu druhově a strukturně bohatších, tedy i odolnějších lesů po nynější katastrofální kůrovcové kalamitě.

Dopis – Proč Pro Silva Bohemica napsala ministrovi a nyní oslovuje i vás?

PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Důvodová zpráva

 

Více informací

Návrh na změnu zákona o myslivosti

Pro lesníky

Poslanci Válek a Holomčík podali pozměňovací návrh k vládnímu návrhu novely lesního zákona, kterým chtějí zasáhnout do zákona o myslivosti a změnit způsob stanovení plánu lovu a stanovit povinnost předkládání markantů orgánu státní správy myslivosti. Návrh byl v prvním čtení odmítnut Zemědělským výborem i Výborem pro životní prostředí.

Celý text návrhu

Více informací

Nepasečné lesnictví

Novinky, Pro členy PSB, Pro lesníky

Pavel Bednář přednesl na univerzitě v Dublinu přednášku CONVERSION TO CONTINUOUS COVER FORESTRY (CCF): An adaptive forest management strategy within the context of global climate change (GCC) volně přeloženo: Převod na nepasečné lesnictví: adaptační strategie obhospodařování lesů v kontextu globální změny klimatu.

Výtah z přednášky (angl.)

Celá prezentace (angl.)

Continuous Cover Forestry (CCF), heslo na Wikipedii (angl.)

Více informací

Rozhovor s Dušanem Mikušem

Novinky, Pro lesníky

Dušan Mikuš je jednou z výrazných osobností Pro Silva Slovakia. Jako vedoucí polesí Duchonka na OLZ Prievidza se svými kolegy uplatňuje přírodě blízké hospodaření v duchu Pro Silva v listnatých porostech Povážského Inovce. Letos na jaře mu byla udělena Cena profesora Štefana Korpeľa. K této příležitosti vyšel v časopisu Lesník č. 5/2019 rozhovor, jehož celý text se souhlasem Dušana Mikuše zveřejňujeme.

Celý článek

Více informací

Proč lesy potřebují změnit zákon o myslivosti

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

V rámci probíhající diskuse k novele lesního zákona byl předseda Pro Silva Bohemica Milan Hron pozván na seminář do PSP dne 10.6.2019, kde argumentoval ve prospěch legislativních změn, které jsou důležité pro obnovu pestřejších a stabilnějších lesů po kůrovcové kalamitě. Prezentaci z přednášky v rozšířené verzi nabízíme k volnému šíření.

Prezentace ke stažení

Více informací