Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Adapterra Awards podruhé

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Po Klokočné je ve finále soutěže inspirativních adaptačních projektů Adapterra Awards další čistě lesnický projekt: „Zvyšování rozmanitosti v lesích Centrálního Krušnohoří“. Jde o lesy města Božího Daru, kde je dlouholetým odborným lesním hospodářem Karel Picura, člen PSB, který je rovněž autorem projektu. Pokud vás projekt zaujal, podpořte jej hlasováním a dalším šířením. Hlasovat můžete zde: https://www.adapterraawards.cz/cs/Zvysovani-rozmanitosti-v-krusnohorskych-lesich

 

 

Více informací

Nová kniha – Ekologie lesa

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Aktualizováno 1.8.2023: K dnešnímu dni autoři evidují přes 8000 stažení! Díky všem, kteří jste se přičinili o šíření.

Ekologie lesa – nová kniha autorského kolektivu vedeného Pavlem Rotterem a Lubošem Purchartem představuje aktuální pohled na les jako komplexní adaptivní systém:

Podrobnosti: https://prosilvabohemica.cz/projekty/kniha-ekologie-lesa/

Přímý odkaz ke stažení knihy: https://doi.mendelu.cz/pdfs/doi/9900/04/4000.pdf

Více informací

Ekologické lesnictví – internetový časopis

Novinky, Pro lesníky

Ekologické lesnictví jako strategie obhospodařování lesa vycházející z napodobování přírodních disturbancí se začíná šířit i Evropou. Miloslav Singer, odborný lesní hospodář v obecních lesích obce Obora na Plzeňsku, lesnický poradce a autor mnoha článků v Lesnické práci založil nezávislý lesnický internetový časopis s názvem Ekologické lesnictví. Časopis bude vydáván nadále jen v případě, že získá alespoň 100 odběratelů. Bude zasílán zdarma e-mailem zájemcům, kteří se přihlásí k odběru. Vydavatel uvítá, když se podělíte se čtenáři Ekologického lesnictví o vlastní zkušenosti s pěstováním nepasečného lesa a zašlete je na adresu redakce.

Přihlásit se k odběru můžete e-mailem na adresu redakce ekologicke.lesnictvi@seznam.cz zasláním těchto údajů:

jméno a příjmení objednatele

e-mailová adresa pro doručování časopisu

 

Strategie ekologického lesnictví bude předmětem semináře s exkurzí na novém Demonstračním objektu nepasečného hospodaření (DONH) Samechov, kterou plánujeme na 5. 10. 2023.

 

Více informací

Dauerwald v kostce

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Naši členové, Lucka a Karel Svobodovi (FoFr Films) natočili pro Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny při Mendelově Univerzitě v Brně krátký edukační film „Les trvale tvořivý “Dauerwald” v kostce“. Ve filmu vysvětlují, o co v lese trvale tvořivém jde a proč je nyní tento model hospodaření zaváděný na většině území ŠLP Křtiny.

Že by adaptace na klimazměnu? Nebo ekonomika? Anebo od každého trochu? Více se dozvíte v tomto novém videu. Budeme rádi za sdílení i/nebo zpětnou vazbu, kterou můžete zaslat na tajemnik@prosilvabohemica.cz, nebo do komentáře přímo k filmu nebo přímo autorům: svoboda.karl@centrum.cz

Film bohužel začíná reklamou, kterou tam vkládá YouTube. Reklamu můžete po několika sekundách přeskočit.

Více informací

Vladislav Ferkl, Demonstrační objekt nepasečného hospodaření Klokočná, přehled publikací

Pro lesníky

Publikace:
FERKL, Vladislav. Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy? 2. nezměněné vydání. Brno: Pro Silva Bohemica, 2021. ISBN 978-80-908071-0-5.
FERKL, Vladislav a Jiří REMEŠ. Klokočná: čtvrt století poznatků, zkušeností a výsledků z nepasečného hospodaření, založeného na způsobu výběrných těžeb. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2015. ISBN 978-80-213-2564-7.
FERKL, Vladislav a Jiří REMEŠ. Klokočná, demonstrační objekt přírodě bližšího, nepasečného hospodaření, založeného na způsobu výběrných těžeb. V Praze: ČZU, 2011. ISBN 978-80-213-2179-3.

Články v časopisu Lesnická práce:
Ferkl Vladislav: 26 let poznatků a zkušeností z výběrného hospodaření na Klokočné – historie hospodaření a přírodní podmínky; 3/2017 (188)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – záměry, zásady a cíle hospodaření a role hospodáře; 4/2017 (238)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – těžební výběry z hlediska produkce a realizace sklizně dřeva; 5/2017 (325)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – výběrné zásahy z hlediska pěstování lesa; 6/2017 (400)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – Dodatek k výběrným těžbám, umělé dosadby; 7/2017 (454)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – Výchova porostů – péče o nárosty a škody zvěří; 8/2017 (534)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – Dokážeme využít nabídku přírody k lepší spolupráci?; 9/2017 (590)
Ferkl Vladislav: Že by i kůrovec odmítal nepasečné, více etážové hospodaření?; 1/2021 (48)
Ferkl Vladislav: Třicáté výročí výběrného hospodaření na Klokočné; 12/2019 (31)
Ferkl Vladislav: Nepasečný les v našich podmínkách – jeho možnosti a význam; 6/2016 (56)
Ferkl Vladislav: Vejde se ekonomika a ekologie do jednoho lesa?; 11/2015 (40)
Ferkl Vladislav: Sonda do světa možností a hodnot výběrného způsobu hospodaření v podmínkách našich lesů; 8/2015 (10)
Ferkl Vladislav: Čtvrt století výběrného hospodaření na Klokočné; 5/2015 (40)
Ferkl Vladislav: Rozvaha nad výsledky výběrného způsobu hospodaření na Demonstračním objektu Klokočná; 3/2013 (27)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná oslavil již své 20. výročí; 3/2012 (20)
Ferkl Vladislav: Ekonomické poznatky z výběrného způsobu hospodaření na Klokočné; 7/2003 (20)
Ferkl Vladislav: Pokračování cyklu seminářů na Klokočné; 11/2001 (498)
Ferkl Vladislav: Úspěšná premiéra Klokočné před lesnickou veřejností; 9/2001 (400)
Ferkl Vladislav: Klokočná – objekt zařizovaný novou metodou hospodářské úpravy lesů; 1/2001 (21)

Všechny uvedené články v Lesnické práci (LP) jsou dostupné v digitálním archivu LP: https://lmda.silvarium.cz/periodical/uuid:17f63f3c-1e0e-47a3-90ed-6c99df079585

Články jinde:

Ferkl, Vladislav: Nepasečné hospodaření v lesích a ochrana přírody; Ochrana přírody 5/2017; dostupné na: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/nepasecne-hospodareni-v-lesich-a-ochrana-prirody/

Ferkl, Vladislav: Klokočná – demonstrační objekt přírodě bližšího, nepasečného hospodaření; Nika 9/2011; dostupné na: https://www.nika-casopis.cz/data/files/11-09.pdf

Více informací

Vzor nájemní smlouvy pro společenstevní honitby

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Nepromarněte příležitost změnit nájemní smlouvu vaší honitby! Důležité sdělení pro členy honebních společenstev!

V řadě honiteb končí platnost nájemních smluv 31. 3. 2023. V souvislosti s tím budou probíhat valné hromady honebních společenstev, kde budou schvalovány nové nájemní smlouvy.

V případě, že nevyužijete této příležitosti, může dojít k zakonzervování problémů na dalších 10 let.

Doporučujeme následující postup:

  1. Zjistěte termín a místo konání valné hromady honebního společenstva, např. dotazem u honebního starosty, a hlídejte si úřední desku obcí spadajících do honitby.
  2. Kontaktujte předem další vlastníky, kteří řeší nebo trpí nadměrnými škodami jako vy – pravděpodobně nebudete sami – a seznamte je s možným postupem.
  3. Zúčastněte se valné hromady v maximálním počtu vlastníků, od podílových spoluvlastníků si zajistěte plnou moc. Každý započatý 1 ha honebních pozemků = 1 hlas.
  4. Navrhněte a prosazujte do nových smluv důležitá ustanovení – viz odkazy níže. Věnujte zvýšenou pozornost zeleně podbarveným pasážím ve vzoru nájemní smlouvy – pokud je využijete, významně posílíte svá práva a ochranu svého majetku.
  5. Šiřte tuto informaci dalším vlastníkům.
Více informací

Ocenění pro Tomáše Vršku

Novinky, Pro lesníky

Již popáté byly uděleny Ceny AOPK ČR. V kategorii Počin cenu získal docent Tomáš Vrška a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny za rozvíjení zásad přírodě blízkého hospodaření v teorii i praxi. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Bedřich Moldan.

Více informací

Doporučení ke způsobům užívání honiteb

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

V sekci „Škody zvěří“ jsou doporučení Jiřího Kamlera a Martina Flory (aktualizováno dle připomínek), která se týkají jak obecně forem užívání honiteb, tak doporučení konkrétních ujednání v případě, že se držitel honitby rozhodne honitbu pronajímat. Letité zkušenosti ukazují, že pronajímání honiteb není právě nejvhodnější formou, pokud chceme dosáhnout vyváženého vztahu mezi zvěří a lesem…

Více informací