Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

V horách lépe rostou malé sazeničky smrku

Novinky, Pro lesníky

Na webu VÚLHM byl zveřejněn článek o výsledcích výzkumu vývoje kultur založených různě vyspělým sadebním materiálem horského smrku. Výsledky mimo jiné přispívají k poznání, jak důležitá je pro adaptační schopnost lesů nepotlačovat genetickou variabilitu populací, například při třídění sadebního materiálu před výsadbou. Sledujte i další výsledky výzkumu v časopisu Zprávy lesnického výzkumu.

 

Více informací

Prírode blízke obhospodarovanie lesa (PBHL) na Slovensku, skutočnosť a mýty

Novinky, Pro lesníky

V časopisu Lesů SR, s.p. vyšel článek prof. Milana Sanigy reagující na fámy a nedorozumění po změnách ve slovenském lesním zákonu, kterými bylo definováno přírodě blízké hospodaření v § 2 písm. x:

x) prírode blízkym hospodárením v lesoch pestovné a obnovné postupy zamerané na vytváranie a pestovanie lesov s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou a priestorovou štruktúrou v maximálnej možnej miere sa približujúcou prirodzeným lesom charakteristickým pre podmienky danej lokality; tieto postupy v maximálnej možnej miere využívajú prírodné procesy, najmä prirodzenú obnovu drevín, regeneračnú schopnosť lesného ekosystému, individuálny výškový a hrúbkový rast stromov, schopnosť autoredukcie a tvarovú premenlivosť lesných drevín.

a dále v § 18 Hospodársky zposob:

(4) Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky spôsob maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 hektára; v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie presiahnuť 1,5 hektára pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného porastu.

(8) Prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch s cieľom zabezpečenia trvalých znakov ekologicky stabilnej štruktúry lesa so zameraním na trvalé zabezpečenie funkcií lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene možno úpravou programu starostlivosti vykonávať v rozsahu a spôsobom podľa odseku 4; v osobitných prípadoch možno použiť aj maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu podľa odseku 3

Celý článek

Více informací

Naděje

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Optimismus dnes potřebujeme víc než kdy jindy. Přečtěte si, jak vidí kůrovcové holiny na svém bývalém revíru u Třebíče lesník tělem i duší, dlouholetý člen PSB a také spisovatel, Jaroslav Veškrna v povídce „Naděje“.

Více informací

Rozhovor Hunter TV s Janem Dudou

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

O aktuálních problémech se zvěří, o změnách v legislativě a o komunikaci mezi lesnickou a mysliveckou veřejností rozmlouvá redaktor televizní stanice Hunter TV s členem Pro Silva Bohemica Janem Dudou:

1. díl2. díl3. díl

Více informací

Seminář Strategie obnovy lesa na velkých kalamitních holinách dne 11.10.2019

Novinky, Pro lesníky

Opakovaný seminář Strategie obnovy lesa na velkých kalamitních holinách se uskutečnil dne 11.10.2019 ve Velké Bíteši na lesním majetku ve správě Lesního družstva svazu obcí s.r.o.

Sborník ke stažení

Prezentace – Milan Hron, Antonín Martiník, Pavel Rotter, Milan Košulič

Výstupy ze samostatné práce jednotlivých skupin, které vznikly na základě zadání uvedeného na konci prezentace M. Košuliče.

Po dopolední přednáškové části proběhla živá diskuse při ukázkách v porostech s břízou, kterými nás prováděl jednatel družstva pan Jiří Nohel. 

Fotky

Více informací