Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Ty, kteří připravují lesy na změnu klimatu, má stát podpořit (Aleš Erber pro A2larm)

Pro lesníky, Pro veřejnost

Lesní hospodář Aleš Erber v rozhovoru popisuje, jak by se měly české lesy připravovat na změnu klimatu. Zdůrazňuje, že Česko zatím nemá ucelenou koncepci ani ohledně zpracování dřeva. „Nemalá část lesů je už samozřejmě k.o.,“ říká Aleš Erber, dřívější zaměstnanec Lesů ČR, dnešní soukromý lesní správce, který se, jak sám říká, snaží dělat českým lesům PR. Přesněji řečeno šetrnému lesnímu hospodářství, o kterém mluví jako o novém lesnictví. Česko se podle něj ke svým lesům musí chovat lépe a se dřevem nezacházet jako banánová republika.

celý článek

Více informací

Regionální exkurze, Jan Kozel, NP Šumava 30.6.2021

Novinky, Pro lesníky

Aktualizováno 13.7.2021 o zpětné vazby účastníků.

Jan Kozel připravil exkurzi v západní oblasti NP Šumava tak, že v krátkém čase provedl účastníky třemi zónami s odlišným způsobem péče: zónou soustředěné péče, zónou přírodě blízkou a nahlédli jsme i do zóny přírodní v okolí jezera Laka. Zaměření na jedli bylo logické, je dřevinou, která obecně v našich lesích nejvíce chybí a pokud se bude dobře dařit jedli, bude dobře i našim lesům a koneckonců ona je tou dřevinou, která by měla převzít pozici „hlavní ekonomické“ dřeviny po smrku, pokud vůbec má ještě smysl takto uvažovat.

Některé odpovědi na otázku, „jakou největší inspiraci jste při exkurzi získali“:

Opět musím ocenit perfektní organizaci celé akce, Honza Kozel si s tím dal určitě hodně práce. Zejména mne zaujala možnost navštívit porosty s různými způsoby péče – člověk si mohl udělat komplexní představu o hospodařenív NP.

Ve škole nám bylo neustále vtloukáno do hlavy, jak hrozné věci se na Šumavě dějí, že to v žádném případě nemůže dobře dopadnout a jestli tam ještě někdy „náhodou“ poroste les, bude to za stovky let. Na některé věci jsem si v té době ještě neuměl udělat vlastní názor, ale říkal jsem si: Je to národní park, lesy zvláštního určení, tak ať si tam dělají, co chtějí.. V rámci dalšího vzdělávání a několika turistických návštěv prakticky celé Šumavy jsem si vlastní názor udělal a dnes, řekněme skoro po patnácti letech, jsem rád, že se myšlenku NP podařilo udržet.

Exkurze mne ujistila o tom, že se Šumava v zónách ponechaných v minulosti bez zásahů dobře obnovuje i bez intenzívních lidských zásahů. Doporučovala bych každému, kdo o tom pochybuje, takovou procházku absolvovat. Otázkou však je, jak účelně bránit šíření kůrovce do níže položených hospodářských lesů, když neexistuje dostatečné „nárazníkové“ pásmo.

Sázka na přítomnost lovců po odstranění smrkového krytu kolem jedle se mi zdá riskantní. A i tady (NPŠ) platí, že by se mělo investovat do vlastních pracovníků – specialistů na pěstební zásahy typu prořezávek.

Redukce stavů jelení zvěře měla rozhodující vliv na rozsah přirozené obnovy i na nevídané odrůstání jedlových výsadeb. Tím, že k této redukci došlo již před rozpadem dospělých smrkových porostů, bude zajištěno zastoupení na okus citlivých dřevin ve smrkové obnově na kalamitních plochách.
Pro mne z toho také vyplývá důležitost rozsahu přirozené obnovy pro stabilitu lesa jako takového v době zvýšeného ohrožení lesa rozpadem.

Mně připadá, že fenomén jedle se tlačí někde „na sílu“ jako dřív smrk = výsadba na holiny a následné plošné upřednostňování vůči dřevinám, kterým dané (pozměněné) stanoviště přirozeně více vyhovuje.

Škoda, že nemají více m3 k těžbě, aby mohli více pracovat s jedlí v podmínkách ochrany mateřským porostem, než se jim rozpadne a pak je nutná cesta přes pionýrské a světlostní dřeviny.

Jsem rád, že pionýrské dřeviny jsou z náletu a většina jedle také! Jsem názoru, že vysazovat se mají jen kvalitní světlostní, případně pionýrské dřeviny. Ostatní si příroda vyřeší sama podle aktuálních podmínek.

Samozřejmě se připojuji k poděkování panu Kozlovi, za organizaci, která neměla chybu a hlavně, že nám nechal nahládnout do kuchyně, „jak se vaří Šumava“. Za mě to bylo velice přínosné a mají moje velké uznání, že udělali kus velké práce, který se nerodil lehce!

I v NPŠ, v porostech s příkladným přírodě blízkým hospodařením, se mi vnucovala otázka, proč nejsou tyto přístupy k hospodaření uplatňovány masově, když víme, že využívání přirozených procesů 1) zvyšuje odolnost lesů, 2) šetří vlastníkům peníze, 3) nesnižuje produkci dříví, spíš naopak…

Je moc dobře, že tam byli učitelé ze střední lesnické školy. Měli by učit hlavně to, jak v lese dělat co nejmíň, a tím ho pěstovat co nejlevněji. Ekologie, pedologie a podobné předměty se sice jistě učí na úrovni, ale marná věc, jen jako samostatné předměty, a dokud se bude nejvíce času věnovat právě lesnickým „činnostem“, tak ten postoj, že les se MUSÍ především PEČLIVĚ pěstovat, z hlav už nedostaneš.

Více informací

Regionální exkurze, Vít Beránek, Lužické hory 16.6.2021

Novinky, Pro lesníky

Aktualizováno 24.6.2021: další zpětná vazba

Aktualizováno 22.6.2021: mapky a ukázky, nová zpětná vazba

16. června 2021 se uskutečnila regionální lesnická exkurze, kterou na svém revíru Petrovice (LČR, s.p., LS Česká Lípa) vedl revírník Vít Beránek. 23 účastníků shlédlo vybrané porosty s obnovou pestré druhové skladby včetně pionýrských dřevin, ale i starší porosty s ukázkou výchovy strukturní probírkou či starší smíšené porosty s břízou a osikou. Po polední přestávce s překvapením ve formě nachystaného občerstvení byly předvedeny porosty v demonstračním objektu nepasečného hospodaření Loupežnický vrch.

Zpětné vazby účastníků (vybrané):

Akce byla organizačně skvěle připravená a celý den byl prostě perfektní. Už mi to moc chybělo…

Myslím si, že tyto malé exkurze mají velký potenciál, člověk je více v „centru dění“ 🙂 Snáze se diskutuje, přesuny jsou jednodušší a rychlejší, takže je toho i více k vidění.. Člověk má také více prostoru „si v klidu pokecat“ někde v pozadí.

… rozhodně jsem se minimálně utvrdil v tom, že jsem se vydal správnou cestou a že „to všechno“ má smysl.

Pro mě bylo nejdůležitější poslouchat výměnu a tříbení názorů.

… největší inspirací pro mě je asi zjednodušeně uložený paměťový štítek: Bříza, osika či jeřáb etc. = ne-boj ale spojenec pro lesníka/vlastníka.

Práce s pionýrskými dřevinami podporuje utváření bohatších porostních struktur.

… je v pořádku dělat v lese odůvodněné pokusy. 

… nepasečné postupy v obnově holin v názvu exkurze je zdánlivý protimluv, ale je nutno to chápat ve smyslu „obnova holin s využitím přírodních procesů“

… jiný pohled na využití přípravných dřevin, než jak jej běžně máme, ale hlavně zapálenost revírníka pro nepasečné hospodaření v lese

Jakou mám z exkurze inspiraci? Nevzdávat boj s živly i s politickou „opozicí“.

… pan Beránek je pracovitý a přemýšlivý lesník, který je schopen konat a pracovat tak, jako by si ho vychovával les k obrazu svému.

… sadba vrbových řízků pro zvýšení úživnosti honiteb, kulaté „rohy“ oplocenek.

Více informací

Českomoravská myslivecká jednota brání nápravě českých lesů

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) dnes do Poslanecké sněmovny doručí petici „Za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří“, jejímž prostřednictvím žádá o schválení vládního návrhu novely zákona o
myslivosti bez přijetí pozměňovacích návrhů.
Pozměňovací návrhy, které podporuje koalice lesníků, ochránců přírody a vlastníků lesních i zemědělských pozemků, vytvoří podmínky pro pěstování pestrých lesů, posílí práva vlastníků pozemků a ušetří státní pokladně i soukromým subjektům
miliardy korun ročně. Především ale povedou k ozdravení lesů a krajiny.

Pozměňovací návrhy vysvětluje společný tiskový komentář.

Více informací

Společná tisková konference k novele zákona o myslivosti

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Myslivecká legislativa potřebuje změny. Tiskovou on-line konferenci spolupořádanou osmi spolky vlastníků půdy, lesníků a ochranářů ze dne 21.4.2021 můžete sledovat ze záznamu. Účastníci vysvětlili zástupcům médií svá stanoviska ke změnám, které jsou nutné v myslivecké legislativě k tomu, aby bylo možné začít účinně řešit nadměrné stavy spárkaté zvěře. Zvěře dlouhodobě přibývá a na většině území republiky jsou její početní stavy takové, že zabraňují obnovit po kalamitě pestré a zdravé lesy.

Záznam tiskové konference z 21.4.2021

Účastníci:

Daniel Pitek, předseda Pracovní skupiny pro lesy a myslivost ASZ ČR
Richard Podstatzký-Thonsern, místopředseda SVOL a předseda Komory soukromých lesů (zastoupen Vojtěchem Mackem, správcem majetku Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě)
Milan Hron, předseda PSB
Karel Kříž, výkonný místopředseda ČSOP
Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO
Jaromír Bláha, lesnický expert HD
Bohumír Nekola, předseda SVHP

 

Více informací

Společná TZ osmi spolků vlastníků pozemků, sedláků, lesníků a ekologů v vládnímu návrhu novely zákona o myslivosti

Novinky, Pro lesníky

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává vládní novelu zákona o myslivosti, kterou připravilo MZe a podporuje ji Českomoravská myslivecká jednota. Pro Silva Bohemica a dalších 7 organizací sdružujících vlastníky pozemků, sedláky, lesníky a ekology vydali společnou tiskovou zprávu, jejíž znění bylo dnes zveřejněno na Silvariu.

Více k tématu myslivecké legislativy najdete na https://prosilvabohemica.cz/myslivecka-legislativa/

Více informací