Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Seminář o provozní statistické inventarizaci, Křtiny 23.2.2024

Novinky, Pro lesníky

Ve Křtinách na půdě Školního lesního podniku Masarykův les proběhl dne 23.2.2024 seminář Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb.

Dopolední prezentace s velkým prostorem pro diskusi proběhly v kongresovém sálu zámku s kvalitním technickým zázemím. Prezentace zveřejníme, jakmile je obdržíme od autorů.

Odpolední exkurze pod vedením Jany a Michala Kneiflových nás zavedla do odd. 146 na polesí Habrůvka poblíž PP Rudice – Seč. Mohli jsme tam konfrontovat s porostní skutečností původní porostní mapu s věkovými třídami a novou mapou s barevně odlišenými převažujícími tloušťkovými třídami a vyzpovídat místního hajného, přičemž jsme si vyslechli, že první zděšení bylo veliké, ale zvyknout se dá… Pamětníci si vzpomenou, jaké zděšení bylo u revírníků LČR, když v 90. letech z LHP zmizely předpisy probírek a MÚ – a jak rychle si zvykli.

Odpoledne a večer předešlého dne proběhlo poslední setkání Rozšířeného výboru PSB v tomto volebním období. Jménem předsedy děkuji členům za jejich čas a výbornou spolupráci po celou dobu od posledních voleb v Hradci Králové.

Více informací

Novinky 21. 12. 2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Nové číslo on-line časopisu Ekologické lesnictví vydavatele Miloslava Singra vyšlo 18. – 19.12.2023. Ke stažení také zde: Ekologické lesnictví 3/2023. Toto číslo je věnováno diferencované probírce jako prvnímu kroku na cestě k ekologickému lesu. Archiv všech vydání je zde: archiv Ekologické lesnictví

Přečtěte si rozhovor s Vladislavem Ferklem v Ekolistu: Popisuje v něm svou cestu a motivace k přírodě blízkému hospodaření.

Do archivu akcí u záznamu ze studijní cesty na Slovensko byl doplněn článek Jana Kozla v časopisu Příroda.

Na webu projektu LARIXUTOR byly zveřejněny výzkumné zprávy, referující o dílčích, avšak významných výsledcích dosavadního řešení projektu.

V nakladatelství Lesnická práce vyšla monografie o jedli bělokoré kolektivu autorů z VÚLHM pod vedením J. Nováka a D. Kacálka. K zakoupení zde: https://knihkupectvi.silvarium.cz/knihy

Po rozebrání knihy Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu se připravuje dotisk 1. vydání z r. 2010. Pro předběžné zjištění zájmu o tuto knihu spustili kolegové z Pro Silva Slovakia dotazník, kde se mohou nezávazně přihlásit i zájemci z ČR.

Více informací

Novinky 10.12.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Díky spolupráci s Pro Silva Slovakia jsme měli 8.12.2023 příležitost zúčastnit se on-line semináře věnovaného škodám zvěří na Slovensku. V rámci semináře byla prezentovaná mj. nová metodika výpočtu škod zvěří a kalkulačka škod. Obojí najdete na webu e-los.sk v sekci Výpočet škod způsobených zvěří. Tato metodika je na Slovensku nově oficiální metodikou pro tvorbu hlášení o škodách zvěří do centrální evidence i pro soudní znalce. Kalkulačka je dostupná pouze registrovaným OLH v SR, nicméně je velkou inspirací i pro nás. Veřejně přístupná metodika i příručka obsahují všechny potřebné informace včetně výpočetních vzorců, takže zájemci ji mohou testovat i u nás za předpokladu ručního (např. excelovského) výpočtu, který je ovšem podle mého názoru jednodušší než v případě naší vyhlášky č. 55/1999 Sb.

Do archivu byly přidány letošní akce. Všechny materiály včetně prezentací, pokud je přednášející poskytli, tak najdete na jednom místě. Chybí fotky z NPR Rožok a NPR Havešová, kde byla jen část účastníků studijní cesty na Slovensko. Můžete je někdo poskytnout?

V archivu rovněž najdete na jednom místě všechna „vydání“ týdenních novinek (na titulní straně webu se zobrazují jen tři nejnovější).

V archivu jsou nově rovněž dosud vydané letáky – skládačky.

Více informací

Novinky 1.12.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Zveřejňujeme pozvánku na přednášku o nových, mnohdy přelomových poznatcích o původnosti modřínu opadavého na našem území. Na výzkumu se aktivně podíleli také někteří členové PSB. Přednáška bude v pondělí 4. 12. 2023 v 17:15 hod v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF, Benátská 2.
Připojení online: https://meet.google.com/nsi-tnta-spn

Webové stránky projektu: https://www.poznejmodrin.cz/

Rezervujte si ve svém kalendáři termín 16. – 17. května 2024, kdy se v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční dvoudenní volební výroční členská schůze. Volit budeme podle stanov na další tři roky nového předsedu, členy výboru a členy kontrolní komise. Schůze bude opět spojena s odborným seminářem a exkurzí v lesích Arcibiskupství pražského v okolí Třemšína.

V prosincovém čísle magazínu Trutnovinky vyšel rozhovor s prof. Josefem Fantou. Rozhovor najdete na str. 13-14 PDF verze, resp. na str. 24-26 tištěné verze.

Více informací

O původnosti modřínu opadavého v Čechách

Novinky, Pro lesníky

Aktualizace 14.12.2023 – dosavadní výstupy projektu ke stažení.

4. prosince jsme měli příležitost zúčastnit se přednášky o nových poznatcích o původnosti modřínu opadavého na našem území, získaných v rámci projektu LARIXUTOR, na kterém se aktivně podílejí také někteří členové PSB. Dnes byly zveřejněny výzkumné zprávy, kterých se přednáška týkala.

Logo projektu:

Více informací

Novinky 17.11.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Novela Zákona o myslivosti je v mezirezortním připomínkovém řízení. Lhůta pro připomínky je do 4.12.2023. Přímý odkaz na Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (formát docx ke stažení).

V knihkupectví Lesnické práce jsou k dispozici nové učebnice pro střední lesnické školy: Pěstování lesů a Lesnický slovník anglicko-český / česko-anglický pro střední školy. Z úvodního slova generálního ředitele LČR Dalibora Šafaříka v „Pěstění lesů“ citujeme: „Milé studentky a studenti, způsoby obnovy a pěstování lesů, které používá a bude používat moderní, vysoce odborně zdatný lesník, musí nezbytně reagovat na měnící se klima a jeho obtížně předvídatelný vývoj. Tato změna vede k proměně druhové skladby lesů s převahou smíšených, bohatě strukturovaných porostů odolnějších vůči suchu, citlivému využívání půdy a vodních zdrojů i využívání tvořivých sil přírody a přírodních procesů. Tomuto přístupu nás ostatně učil už profesor Josef Konšel ve svém Stručném nástinu tvorby a pěstění lesů v biologickém ponětí. …“ Nutno dodat, že od dob Josefa Konšela se v lesnictví a hlavně v lesnické vědě událo velmi mnoho a zejména se dramaticky změnily podmínky pro existenci lesů. Jak a zda vůbec na tyto změny reagovala nová učebnice pěstění lesů, nechť posoudí čtenáři sami.

Po rozebrání knihy Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu evidujeme pokračující zájem o tuto knihu, a to u nás i na Slovensku. Proto se připravuje dotisk 1. vydání z r. 2010 (ukázka z knihy). Pro předběžné zjištění zájmu o tuto knihu spustili kolegové z Pro Silva Slovakia dotazník, kde se mohou nezávazně přihlásit i zájemci z ČR.

 

 

 

Více informací

Novinky 10.11.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Lesník a sedlák Daniel Pitek reaguje na mýty, které opakovaně do veřejnosti vypouští ČMMJ: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/daniel-pitek-po-novele-zakona-o-myslivosti-urcite-nedojde-k-vystrileni-zvere

Studie Antonína Martiníka a Jiřího Krásenského SPONTÁNNÍ OBNOVA JEDLE BĚLOKORÉ POD POROSTY S PŘEVAHOU TOPOLU OSIKY uvádí výsledky výzkumu dvou sukcesních ploch na severní Moravě po disturbancích v raných 90. letech 20. stol. Citace závěru studie: „Provedená šetření ukázala, že konkrétní proběhnuvší disturbance je v zájmové oblasti spojena se značným potenciálem sukcese k tvorbě nového lesa. Parametry horní etáže asi třicetiletých porostů s převahou osiky nevylučují jejich hospodářské využití, byť hospodářský potenciál (kvalita) těchto porostů nebyl podrobně analyzován. Přítomnost jedle, jakož i ostatních dřevin ve spodní etáži těchto „přípravných“ porostů naznačuje jejich další pěstební možnosti. Dlouhodobá kontinuální spontánní obnova jedle i ostatních dřevin v těchto porostech probíhá zcela odlišně než je běžně doporučovaná praxe v lesích hospodářských, založená na jednorázové podsadbě přípravných porostů. Přírodě bližší postupy obnovy lesů by tak měly reflektovat tuto kontinuitu. Limitem úspěšného odrůstání jedle, ale i ostatních dřevin, je v daných podmínkách zvěř.“

V e-shopu PSB byly přidány dvě publikace: Dušan Utinek: Malé lesy, velké starosti a Sborník abstraktů ze semináře „Diferencovaný přístup k post-kalamitní obnově lesů“, konaného 1. a 2. 11. 2023 v Jetřichovicích a Chřibské v NP České Švýcarsko. Pro obě publikace je k dispozici omezený počet výtisků zdarma k zaslání (objednatel uhradí jen poštovné).

Novinky v této rubrice (Bleskové zprávy) jsou trvale dostupné v Archivu.

Více informací

Novinky 3.11.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Josef Fanta – státní vyznamenání: https://silvarium.cz/lesnictvi/zakladatel-krnap-prof-josef-fanta-obdrzel-statni-vyznamenani


Vzpomínky na Jiřího Truhláře – video ŠLP Křtiny


Dušan Utinek napsal a ASZ ČR vydala publikaci pro vlastníky malolesů. Kniha je neprodejná, omezený počet výtisků je k dispozici v sídle ASZ ČR a brzy bude také v e-shopu PSB v ceně poštovného. Podrobnosti zde: https://www.asz.cz/clanek/11492/nabidka-publikace-male-lesy-velke-starosti/


Finský velvyslanec na Klokočné: https://silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/finsky-velvyslanec-se-zajimal-o-rentabilni-hospodareni-lesu-cr-na-klokocne-tz-lcr


Adapterra Awards 2023: Projekt Karla Picury Zvyšování rozmanitosti v krušnohorských lesích vybrala odborná porota soutěže do  databáze příkladných adaptačních projektů. V hlasování veřejnosti získal nejvyšší počet hlasů v kategorii volná krajina projekt Regenerace půdy a krajiny Jagava Permafarmy


Dokumenty ze semináře v NP ČŠ


Společný tiskový komentář Asociace soukromého zemědělství ČR, Hnutí DUHA, SVOL – Komory soukromých lesů v ČR, Českého svazu ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, České společnosti ornitologické a Spolku vlastníků honebních pozemků

V NOVELE ZÁKONA O MYSLIVOSTI SE ROZHODUJE O OSUDU NAŠICH LESŮ

úterý 31. října 2023

Posun v projednání novely zákona o myslivosti dnes oznámil ministr zemědělství Marek Výborný. Vlastníci půdy, zemědělci, lesníci a ochránci přírody vítají dohodu vládní koalice na tom, že novela zavede plánování lovu podle míry poškození lesů, posílí práva vlastníků – umožní vlastníkům lov na vlastních pozemcích, sníží minimální velikost honitby vlastní a společenstevní a sjednotí ochranu ohrožených živočichů jejich vynětím z tzv. seznamu zvěře ze zákona o myslivosti. Schválení těchto bodů Poslaneckou sněmovnou by naplnilo závazek programového prohlášení vlády.

Stanovisko k návrhu novely zákona myslivosti oznámí organizace sdružující vlastníky, zemědělce, lesníky a ochránce přírody až poté, co se s návrhem ministerstva podrobně seznámí. Návrh ministerstva vnímají jako kompromis. Samy navrhovaly zmenšení minimální velikosti honitby na 200 ha, některé i 115 ha a lov na vlastních pozemcích umožnit vlastníkům od 20 ha. Každopádně ministru Výbornému patří za tento krok velké poděkování.

Důležité je také, aby ministr Výborný nyní pomohl proces předložení a schválení novely co nejvíce urychlit, aby se předešlo tomu, že kvůli očekávaným průtahům v poslanecké sněmovně opět nebude schválen. Členové Českomoravské myslivecké jednoty již nyní obcházejí poslance a přesvědčují je, aby důležitým změnám v mysliveckém zákoně zabránili.

Škody na lesích a zemědělských plodinách způsobované nadměrnými stavy spárkaté zvěře dosahují několika miliard korun ročně. Bez jejich rychlého a významného snížení není možné po kalamitě obnovit odolnější lesy v pestré druhové skladbě [1]. Početnost spárkaté zvěře v krajině totiž nadále nekontrolovaně roste [2].

Za nadále nepřijatelné považujeme zařazení poláka velkého, druhu celosvětově ohroženého podle červeného seznamu IUCN, mezi lovné druhy. Ačkoli chráněné druhy budou ze zákona o myslivosti vypuštěny, celosvětově ohrožený polák, kterého dosud Ministerstvo životního prostředí na seznam chráněných druhů zařadit nestihlo, by na seznamu zvěře zůstal.

Poznámky:

[1] https://hnutiduha.cz/publikace/rovnovaha-v-nasi-krajine-jak-ji-lze-dosahnout-novelou-zakona-o-myslivosti
[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/data-csu-ukazala-dalsi-narust-stavu-premnozene-sparkate-zvere-ta-znemoznuje-obnovu-pestrych

Více informací

Diferencovaný přístup k post-kalamitní obnově lesů, seminář 1. – 2. 11. 2023, České Švýcarsko

Novinky, Pro lesníky

Ve dnech 1. a 2. 11. 2023 se uskutečnila exkurze v NP České Švýcarsko s následným seminářem v Chřibské. Exkurzi vedla Dana Vébrová, vedoucí oddělení monitoringu na Správě NP. Účastníci navštívili nejprve porosty na svahu Havraní skály nad Jetřichovicemi, kde shořelo v r. 2006 asi 18 ha lesa a požářiště bylo následně ponecháno k přirozenému vývoji. Další ukázky byly na novém požářišti z r. 2022 u Hřenska. Výsledky monitoringu byly představeny při následujícím semináři v Chřibské 2.11.2023.

Program  –  Seznam přihlášených

Fotky (Milan Košulič)

Sborník abstraktů a popis trasy

Prezentace (se souhlasem autorů, některé prezentace nebylo možné převést do pdf z důvodu zachování použitých animací):

Všechny prezentace ke stažení (*.zip)

Více informací

Státní vyznamenání Josefu Fantovi

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Prezident republiky Petr Pavel udělil dnes, 28. října 2023, profesoru Josefu Fantovi, lesnickému a krajinnému ekologovi, Medaili Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy. Srdečně blahopřejeme!

Více informací

Novinky 27.10.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky, Pro veřejnost

Na Ekolistu dnes vyšel rozhovor s Karlem Picurou, správcem lesů města Božího Daru a dlouholetým členem Pro Silva Bohemica. V rozhovoru mimo jiné popisuje systém mysliveckého hospodaření, který je blízký tzv. saskému modelu a který pochopitelně přináší výsledky ve zlepšeném stavu lesa.

A Karel Picura podruhé: Se svým projektem Zvyšování rozmanitosti v krušnohorských lesích se zúčastnil letošního ročníku soutěže inspirativních adaptačních projektů Adapterra Awards. Soutěžní projekty budou hodnoceny jak odbornou porotou, tak na základě veřejného hlasování o Cenu sympatie. A v tom si Karlův projekt vůbec nevedl špatně – do chvíle, kdy byly počty hlasů skryty, měl několik stovek hlasů a celou dobu se držel na druhém místě. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostní konferenci 1.11.2023 v Praze. Pro ty z vás, kteří byste chtěli vidět celou konferenci v přímém přenosu, je možnost sledování na YouTube nebo na Facebooku od 13:00 do 18:30 hod.

Více informací