Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Účast PSB na Silva Regině v Brně – anketa

Pro lesníky

Vyhodnocení ankety uspořádané při prezenci na VČS ve Křtinách

Letos se opět po několika letech konal veletrh Silva Regina v Brně. V předchozích letech jsme se v jednom dni prezentovali na stánku ČLS. Za dva roky můžeme zvažovat samostatnou účast. Zajímalo nás, jak byste naši prezentaci na veletrhu přivítali a co byste jí chtěli obětovat (samostatný nevelký stánek stojí cca 70 tis. Kč). Takže jsme příchozím členům při prezenci před členskou schůzí ve Křtinách nabídli jednoduchou anketu, jejíž výsledky vidíte níže:

ANO NE
1 Zúčastnil/a jste se letošního ročníku? 8 35
2 Domníváte se, že by PSB na veletrhu neměla chybět? 29 13
3 Vadila by vám (spolu)účast PSB na stánku s jiným vystavovatelem z lesnické branže, tedy plošně poloviční, ale také finančně o polovinu levnější prostor… 2 38

Podle počtu odevzdaných hlasů odhadujeme, že při příchodu na poslední chvíli nebylo moc času pro vyjádření, zároveň by samozřejmě mohl zaznít i hlas členů, kteří na VČS nebyli. Můžete tedy ještě do konce května hlasovat na odkazu níže a anonymizované výsledky po ukončení hlasování zveřejníme. Výsledky vezmeme rovněž v potaz při plánování akcí v roce 2024.

Pokud jste anketu vyplnili ve Křtinách, opakovaně nehlasujte.

Hlasování

Více informací

Dotace – komplexní přehled a nabídka administrace

Pro lesníky

Pro Silva Bohemica obdržela díky aktivitě naší nové členky Michaely Weissové nabídku administrace žádostí pro situace, kdy nechcete nebo nemůžete využít pomoci OLH. Jde zejména o větší projekty a aktivity mimo běžně využívané podpory na hospodaření v lesích.

V dále uvedených odkazech naleznete podporované aktivity přes Ministerstvo zemědělství (lesní hospodářství a myslivost) a přehledy za Ministerstvo životního prostředí a SFŽP.

V případě zájmu o další informace se můžete obrátit na pana Libora Rozenzweiga nebo paní Gabrielu Smolíkovou z týmu Granthelp.

Společnost Granthelp poskytuje bezplatné poradenství a dokáže rozumně pomoci s výběrem vhodného dotačního titulu, se sepsáním projektu a administrací. Granthelp si účtuje success fee pouze u úspěšných projektů, tudíž je v zájmu všech zúčastněných stran, aby se pracovalo na rozumném projektu.

 

Více informací

Výběrové řízení na pozici „Ministerský rada v odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (oddělení národních parků)“

Pro lesníky

MŽP vyhlásilo výběrové řízení na služební místo „Ministerský rada v odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (oddělení národních parků)“, kdy se fakticky jedná o pozici lesníka v oddělení národních parků na Ministerstvu životního prostředí.

Odkaz na webové stránky Ministerstva životního prostředí s dotčeným výběrovým řízením, který kromě příslušného oznámení obsahuje též „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“:

https://www.mzp.cz/cz/SM_000423_2022_brezen

V případě zájmu o dodatečné informace kontaktujte prosím přímo Jana Rejzka: Jan.Rejzek@mzp.cz

Více informací

Nový portál o přírodě

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Nedávno byl spuštěn nový portál www.prirodatv.cz. Web s celorepublikovým dosahem má ambice „vést lidi blíže k přírodě“: přibližovat veřejnosti nejen současnou praxi, ale také aktuální ožehavé problémy prostřednictvím článků, reportáží, rozhovorů i zajímavých tiskových zpráv, fotografií a videí.
Redakce webu vyzývá ke spolupráci i lesnickou veřejnost, např. formou informování o zajímavých akcích, novinkách v oboru, zasíláním fotografií i odkazů na videa s lesnickým zaměřením nebo upozorněním na lesnické osobnosti. Materiály lze posílat na adresu: redakce@prirodatv.cz.

Ambicí webu www.prirodatv.cz je dostat blíže k laické i odborné veřejnosti problematiku zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti, chovu zvířat, životního prostředí, vinařství, rozvoje venkova, péče o krajinu, životního prostředí, národních parků, dotací, udržitelnosti nebo také zpracování dřeva či dřevostaveb včetně témat vzdělávání a různé příběhy související s ochranou přírody.

Cílem webu je také propojovat nové vědecké poznatky s praxí na všech zmíněných úrovních. Mělo by jít o efektivní web, který bude také vyvářet poradenský portál pro vlastníky půdy, lesů, rybníků a bude rovněž fungovat jako nástroj pro státní správu. Důležitým aspektem je propojení laické s odbornou veřejností, aby i vědecké články byly srozumitelné pro obyčejného člověka.

Současně byl na novém portálu zahájen desetidílný TV seriál Blíže k přírodě, který se v autentických rozhovorech s odborníky mimo jiné dotkne nejcennější přírody východních Čech, aktuálních problémů spojených se správou a péčí o krajinu či naopak její ochrannou, jako jsou dopady klimatické změny na hospodáře krajiny, řešení potravinářské soběstačnosti, vandalismus v lesích nebo porušování předmětu ochrany přírody. Průvodcem v seriálu je Aleš Erber a prvním zpovídaným byl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Podle tiskové zprávy reakce webu upravil Milan Košulič.

Více informací

Dobrovolníci hledají příležitosti…

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Hospodaření podle principů Pro Silva je sympatické mimo jiné organizaci Home for Trees (www.homefortrees.com), která nabízí svou pomoc při zalesňování, případně i jiných pracích ve vámi spravovaných lesích kdekoli v ČR. Lidé z Home for Trees rádi přijedou hlavně o jarních a podzimních víkendech, ale občas i v pracovní dny. Pomoc je bezplatná, dobrovolníci (převážně už zocelení na předchozích akcích, ale rozhodně vyškolení a průběžně kontrolovaní) jsou jen rádi za svačinu, možnost ohřátí u ohně a hezké lesníkovo vysvětlující slovo. Sadební materiál a jeho dopravu si zajistěte sami. Výkon skupiny se pohybuje ve vyšších stovkách kusů, dopravují se svými (vesměs silničními) prostředky k místu práce, nářadí mají převážně vlastní, ale kvalitní místní se hodí taky.

Pokud máte zájem o tuto spolupráci, kontaktujte prosím přímo ředitelku organizace Michaelu Weissovou (mimochodem naši členku) na čísle 777 277 900 nebo emailem info@homefortrees.com.

Více informací

Škody zvěří a jak je řešit – možnosti menších vlastníků lesů

Novinky, Pro lesníky

Sborník ze semináře, který připravily společně Asociace soukromého zemědělství, Česká komora odborných lesních hospodářů, Pro Silva Bohemica a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR v Javorníku u Českého Dubu v úterý 19. října 2021. Dále uvádíme dokumenty ke stažení:

Sborník ke stažení v pdf

Tisková zpráva ze semináře

Usnesení ze semináře

 

Více informací

Klokočná zvítězila v soutěži Adapterra Awards

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Projekt nepasečného hospodaření na Klokočné získal 1. cenu v kategorii Volná krajina v letošním ročníku soutěže Adapterra Awards. Soutěž o nejinspirativnější adaptační projekty Adapterra Awards pořádá od r. 2019 Nadace partnerství a Klokočná je prvním lesnickým prokjektem, který tuto soutěž vyhrál. Vyhlášení výsledků letošního ročníku proběhlo v rámci konference Příjemné a odolné město dne 4.11.2021.

vyhlášení – Kategorie Volná Krajina

celý záznam konference

Součástí ocenění byl šek na 100.000 Kč, které jsou dle regulí soutěže určeny pro další projekty. Pan Ferkl se rozhodl předat celou částku do spolkové pokladny Pro Silva Bohemica. Děkujeme!

Více informací