Články v kategorii „Bleskové zprávy“

Na hlavní stránce se zobrazují jen poslední tři články v této rubrice. Všechny ostatní najdete v tomto Archivu.

Novinky 7.4.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Adaptace lesů

Profesor Tomáš Hlásny jako lídr nového výzkumného pracoviště při ČZU v Praze, zaměřeného na výzkum adaptace lesů, nás požádal o zveřejnění dotazníku, týkajícího se názorů na možnosti adaptace lesů na klimatickou změnu. Prosím podpořte tento výzkum vyplněním dotazníku, zabere vám to kolem 20 minut a je anonymní. Dotazník bude otevřený přibližně do 25.4.2024.

Odkaz na dotazník


Myslivost

Jan Duda vyhledal na internetu následující nahrávky. Rádi je zveřejňujeme, zejména informace od znalce rakouského prostředí Dr. Vodňanského jsou u nás myslím málo známé, a přitom důležité pro pochopení, jak by měla myslivost v normální demokratické společnosti fungovat:

Rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným o novele zákona o myslivosti:

Myslihost 012 Rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným o novele zákona o myslivost – YouTube

Rozhovor s Dr. Miroslavem Vodňanským o tom, jak je organizována a řízena myslivost v Rakousku (dvě nahrávky):

MysliHost 010 Organizace myslivosti v Rakousku (youtube.com)

MysliHost 013 Stavy a lovy zvěře v Rakousku (youtube.com)


 

Více informací

Novinky 24.3.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky, Pro veřejnost

Dokumentární film našich filmařů Karla a Lucie Svobodových Naslouchat lesu byl odvysílán dnes na ČT2. Nadále bude dostupný na iVysílání České televize na tomto odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/15347441418-naslouchat-lesu/

Film byl vytvořen s podporou Norských fondů a České televize v rámci projektu, jehož řešitelem byla Mendelova univerzita v Brně a spoluřešitelem Pro Silva Bohemica. Ve filmu vystupuje Milan Hron a řada dalších členů PSB.

Rozhovor s autorem o filmu a procesu jeho vzniku najdete zde: rozhovor s Karlem Svobodou na Silvariu.

Prvotním výstupem projektu byla kniha Ekologie lesa – Jak se les mění a funguje. V loňském Ekolistu o knize vyšel článek z pera jednoho z editorů, Pavla Rottera.

Na následujících odkazech jsou slíbené „videobonusy“, které vznikly jako doplněk knihy Ekologie lesa. Zatím první tři, celkem jich bude osm. Po spuštění konkrétního videa si můžete v jeho popisu rozkliknout obsah, kde jsou jednotlivé otázky položené moderátorem a kde máte možnost si otevřít jen tu otázku, která vás aktuálně zajímá.

Více informací

Novinky 17.3.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Nové číslo čtvrtletníku Ekologické lesnictví: https://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2024/03/Ekologicke-lesnictvi-c.-4-brezen-2024.pdf

Pořad České televize, který podává přehled o současném dění okolo novely zákona o myslivosti: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/224562248410006/

Na stránce https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/skody-zpusobene-zveri/ byla vložena aktuální verze tabulky pro výpočet škod zvěří, kde byly aktualizovány tabulkové hodnoty dle vyhl. 440/2023 Sb., účinné od 1.1.2024.

PREZENTACE doc. Tomáše Kušty (ČZU Praha), kterou v loňském roce doprovázel svou přednášku v rámci workshopu „Rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří v lese – jak společně vytvořit regionální příklad dobré praxe“

 

Více informací

Novinky 3.3.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Na zřejmě poslední schůzi rozšířeného výboru v tomto volebním období, která se konala ve Křtinách 22.3.2024, jsme projednávali zejména přípravu na volební výroční členskou schůzi, která bude v Rožmitálu 16. – 17. května 2024 a která bude spojena s exkurzí v lesích Arcibiskupství pražského na polesí Rožmitál. Na členské schůzi musíme dle stanov zvolit nového předsedu, nové členy výboru a kontrolní komise. Na jednání jsme rozhodli navrhnout rozdělení role tajemníka a hospodáře na více rolí, z nichž většinu nemusí nutně plnit volený člen výboru, typicky například roli účetního, správce webu a podobně. Podrobnosti o navržených rolích a jejich náplni budou předmětem samostatného dopisu s výzvou členům, aby nabídli své schopnosti pro jednotlivé role.


Informace o semináři s exkurzí ve Křtinách 23.2.2024: Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb. včetně prezentovaných příspěvků a terénního průvodce.


Dokumentární film připravený společně Lesy ČR a ČMMJ o problematice škod zvěří: odkaz na film

Více informací

Novinky 11.2.2024

Bleskové zprávy

PSB jako účastník připomínkového řízení k vládnímu návrhu novely zákona o myslivosti podala 7.2.2024 vyjádření k vypořádání připomínek ze strany MZe. V průvodním dopise konstatujeme, že naše připomínky považujeme ve většině za nevypořádané a v příloze posíláme podrobné vyjádření včetně obrazové přílohy dokumentující, proč považujeme za zásadně chybný návrh MZe, aby se z uplatňovaných škod vyňaly škody okusem na přirozené obnově.

V pátek 16. února uzavřeme přihlašování na seminář Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb. ve Křtinách, 23.2.2024. Zatím jsou volná místa. Odkaz na pozvánku a přihlášku: https://prosilvabohemica.cz/pozvanka-do-krtin-na-seminar-s-exkurzi/

Více informací

Novinky 28.1.2024

Bleskové zprávy

V našem e-shopu přibyla novinka – útlá knížka o pařezinách: Odrůstat ze svých pařezů (upoutávka). Deset odborníků v ní předkládá deset různých pohledů na výmladkové lesy. Knížku zasíláme zdarma, jen za poštovné. Je dostupná i v elektronické verzi.

Stále je možné se přihlašovat na seminář o provozní statistické inventarizaci ve Křtinách.

Všechna starší vydání Novinek najdete zde: archiv novinek

Více informací

Novinky 7.1.2024

Bleskové zprávy

Platba členských příspěvků od 1.1.2024. Členská schůze 25.5.2023 v Bílé schválila zvýšení členských příspěvků od 1.1.2024 na 200 Kč (100 Kč pro důchodce, studenty a osoby na mateřské). Upravte si prosím výši platby v trvalých příkazech, pokud je máte zřízené. Číslo účtu pro platbu: 2502093699/2010. Lhůta pro zaplacení dle stanov je do konce února běžného roku. Členové, kteří dluží loňské příspěvky, dostali e-mailem výzvu k úhradě dluhu do konce ledna. Nezaplacením členského příspěvku ani po výzvě v přiměřené lhůtě znamená dle stanov automaticky ukončení členství. Své platby si můžete průběžně kontrolovat v seznamu členů po přihlášení v neveřejné části webu, tam taky najdete svůj variabilní symbol a číslo účtu. Platby vkládám do evidence obvykle několikrát v měsíci, nejpozději po ukončení měsíce

Sborník příspěvků na Myslivecké konferenci 12.12.2023 v Ostravě, s referáty Kamila Turka o „Mysliveckém plánování na základě stavu ekosystému„, Tomáše Kuncy o Novelizaci zákona o myslivosti a Jiřího Grody o vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch u LČR.

První známé termíny akcí PSB (najdete v kalendáři na webu):

  • 22. 2. 2024 od 16:00: Rozšířený výbor PSB, Křtiny – navazuje na odložený seminář o kontrolní metodě HÚL
  • 23. 2. 2024: Odborný seminář o kontrolní metodě HÚL dle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb.
  • 16. – 17. 5. 2024: Volební členská schůze PSB, seminář a exkurze, Rožmitál pod Třemšínem
  • 20. 6. 2024: Odborný seminář, Křtiny, ve spolupráci s VÚLHM, MENDELU a ŠLP: Dřeviny, provenience a pěstění postupy v suchem nejvíce zasažených oblastech ČR – Jak dalece jsou řešením nepůvodní dřeviny.

V sekci Odkazy – ostatní tuzemské zdroje byl přidán přímý odkaz na YouTube kanál ŠLP Masarykův les, kde jsou zveřejňována videa natočená v „kuchyni“ ŠLP. Mimo jiné je tam krátký vzpomínkový film na jednoho z otců zakladatelů PSB, člena s číslem průkazky 1, Jiřího Truhláře.

 

Více informací

Novinky 21. 12. 2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Nové číslo on-line časopisu Ekologické lesnictví vydavatele Miloslava Singra vyšlo 18. – 19.12.2023. Ke stažení také zde: Ekologické lesnictví 3/2023. Toto číslo je věnováno diferencované probírce jako prvnímu kroku na cestě k ekologickému lesu. Archiv všech vydání je zde: archiv Ekologické lesnictví

Přečtěte si rozhovor s Vladislavem Ferklem v Ekolistu: Popisuje v něm svou cestu a motivace k přírodě blízkému hospodaření.

Do archivu akcí u záznamu ze studijní cesty na Slovensko byl doplněn článek Jana Kozla v časopisu Příroda.

Na webu projektu LARIXUTOR byly zveřejněny výzkumné zprávy, referující o dílčích, avšak významných výsledcích dosavadního řešení projektu.

V nakladatelství Lesnická práce vyšla monografie o jedli bělokoré kolektivu autorů z VÚLHM pod vedením J. Nováka a D. Kacálka. K zakoupení zde: https://knihkupectvi.silvarium.cz/knihy

Po rozebrání knihy Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu se připravuje dotisk 1. vydání z r. 2010. Pro předběžné zjištění zájmu o tuto knihu spustili kolegové z Pro Silva Slovakia dotazník, kde se mohou nezávazně přihlásit i zájemci z ČR.

Více informací

Novinky 10.12.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Díky spolupráci s Pro Silva Slovakia jsme měli 8.12.2023 příležitost zúčastnit se on-line semináře věnovaného škodám zvěří na Slovensku. V rámci semináře byla prezentovaná mj. nová metodika výpočtu škod zvěří a kalkulačka škod. Obojí najdete na webu e-los.sk v sekci Výpočet škod způsobených zvěří. Tato metodika je na Slovensku nově oficiální metodikou pro tvorbu hlášení o škodách zvěří do centrální evidence i pro soudní znalce. Kalkulačka je dostupná pouze registrovaným OLH v SR, nicméně je velkou inspirací i pro nás. Veřejně přístupná metodika i příručka obsahují všechny potřebné informace včetně výpočetních vzorců, takže zájemci ji mohou testovat i u nás za předpokladu ručního (např. excelovského) výpočtu, který je ovšem podle mého názoru jednodušší než v případě naší vyhlášky č. 55/1999 Sb.

Do archivu byly přidány letošní akce. Všechny materiály včetně prezentací, pokud je přednášející poskytli, tak najdete na jednom místě. Chybí fotky z NPR Rožok a NPR Havešová, kde byla jen část účastníků studijní cesty na Slovensko. Můžete je někdo poskytnout?

V archivu rovněž najdete na jednom místě všechna „vydání“ týdenních novinek (na titulní straně webu se zobrazují jen tři nejnovější).

V archivu jsou nově rovněž dosud vydané letáky – skládačky.

Více informací

Novinky 1.12.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Zveřejňujeme pozvánku na přednášku o nových, mnohdy přelomových poznatcích o původnosti modřínu opadavého na našem území. Na výzkumu se aktivně podíleli také někteří členové PSB. Přednáška bude v pondělí 4. 12. 2023 v 17:15 hod v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF, Benátská 2.
Připojení online: https://meet.google.com/nsi-tnta-spn

Webové stránky projektu: https://www.poznejmodrin.cz/

Rezervujte si ve svém kalendáři termín 16. – 17. května 2024, kdy se v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční dvoudenní volební výroční členská schůze. Volit budeme podle stanov na další tři roky nového předsedu, členy výboru a členy kontrolní komise. Schůze bude opět spojena s odborným seminářem a exkurzí v lesích Arcibiskupství pražského v okolí Třemšína.

V prosincovém čísle magazínu Trutnovinky vyšel rozhovor s prof. Josefem Fantou. Rozhovor najdete na str. 13-14 PDF verze, resp. na str. 24-26 tištěné verze.

Více informací